Monthly Archives: Listopad 2018

Gospodarstwo Rybackie SKOKI Sp. z o.o. 00083-6521.5-OR1500013/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie SKOKI Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie SKOKI Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Skoki. Skrócony… Read More »

00883-6520.10-OR1600437/18/19 Pelasik Andrzej POL034500280

POL034500280 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pelasik Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500280. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Gajda Michał 00120-6521.5-OR0300080/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Gajda Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajda Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk w technikach chowu i hodowli ryb na obiekcie „prokop”. Skrócony opis operacji: OBIEKT STAWOWY… Read More »

POL034000534 Kur Ludwik Jacek 00030-6520.11-OR1100032/17/18

POL034000534 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kur Ludwik Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kur Ludwik Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034000534. Nazwa operacji: Poprawa warunków transportu chłodniczego ryb złowionych przybrzeżną łodzią rybacką DĘB-3. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu dostawczego… Read More »

00144-6520.10-OR1400078/18/19 Zmitrowicz Zbigniew POL037302016

POL037302016 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zmitrowicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302016. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach 00162-6521.3.1-OR0300018/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup sprzętu do uprawy agrarnej dna stawów przez Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: w… Read More »

00075-6523.2-SW1510092/18/19 Stowarzyszenie Pisanki

Zorganizowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu poprzez piknik rodzinny powiązany z zawodami wędkarskimi dla lokalnej społeczności (w tym dla grup defaworyzowanych) 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Pisanki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Z rybami zapanbrat. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego… Read More »

POL036400984 Dygulski Roman Władysław 00293-6520.10-OR1100016/17

POL036400984 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dygulski Roman Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dygulski Roman Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400984. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w… Read More »

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy 00090-6521.5-OR0300129/18

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Nazwa operacji: 2.05.2021. Skrócony opis operacji:… Read More »

00032-6521.5-OR0500055/18 Ratajczyk Janusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ratajczyk Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »