Monthly Archives: Grudzień 2018

POL010600399 Soroko Małgorzata 00458-6520.10-OR1600062/18

POL010600399 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Soroko Małgorzata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Soroko Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600399. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni na… Read More »

świnoujście wycieczki do legolandu

00024-6520.8-OR1600022/17 Podolska Magdalena POL012002140

POL012002140 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002140. Nazwa operacji: Zakup samochodu z zabudową gastronomiczną typu Food… Read More »

świnoujście wycieczki do legolandu

00119-6520.10-OR1100129/16 Sitek-Streich Marzena POL036701147

POL036701147 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sitek-Streich Marzena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701147. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

świnoujście wycieczki do legolandu

POL023200771. POL023401074. POL035900404 Smołuch Robert 00765-6520.10-OR1100233/18

POL023200771. POL023401074. POL035900404 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżTymczasowe zaprzestanie działalności połowowego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Smołuch Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Smołuch Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200771. POL023401074. POL035900404. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

świnoujście wycieczki do legolandu

POL037300852 Ruksztełło Andrzej 00010-6520.11-OR1400032/17/18

POL037300852 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Ruksztełło Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300852. Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznego środka transportu i zestawu rozładunku ryb pelagicznych. Skrócony opis operacji:… Read More »

świnoujście wycieczki do legolandu

01238-6520.10-OR1100134/19 Lemańczyk Grzegorz POL023401028

POL023401028 Operacja polega na dostosowaniu wielkości nakładu połowowego do istniejących zasobów naturalnych poprzez tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lemańczyk Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401028. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

świnoujście wycieczki do legolandu

00011-6523.2-SW1310013/18 Muzeum im.Przypkowskich w Jędrzejowie

Poprawa jakości życia osób związanych z gospodarką rybacką poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój turystyki na obszarach zależnych od rybactwa poprzez przebudowę zabytkowych piwnic kam 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum im.Przypkowskich w Jędrzejowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa… Read More »

świnoujście wycieczki do legolandu

00127-6520.10-OR1100139/16 Gabrych Celina POL035300723

POL035300723 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gabrych Celina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300723. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

świnoujście wycieczki do legolandu

2.05.2021 adcząca usługi środowiskowe 00080-6521.5-OR1500002/18

2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 adcząca usługi środowiskowe Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: adcząca usługi środowiskowe. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021. Nazwa operacji: 00007-6521.5-OR0900010/18. Skrócony opis operacji: Realizacja przez Wnioskodawcę zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej łącznie jako Pakiet… Read More »

świnoujście wycieczki do legolandu

POL034600523 Struck Mirosław 00165-6520.10-OR1100177/16

POL034600523 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Struck Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034600523. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

świnoujście wycieczki do legolandu