Monthly Archives: Styczeń 2019

POL012101590 Bazylak Marian 00705-6520.10-OR1600365/18/19

POL012101590 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy.4 Bazylak Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101590. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów w okresie 30 dni na Zatoce Pomorskiej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie 00017-6523.2-SW0410053/17/18

Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Giny Zwierzyn. rozwój obszaru pojezierza dobiegniewskiego oraz propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez remont Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka”w m. Zwierzyn i stworzenie w nim 3 Wernisaży Wystaw 4 Gminny Ośrodek Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

01014-6520.10-OR1600163/19 Podolski Michał POL012001421

POL012001421 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

POL010301668. POL010701544 Szczerba Arkadiusz 00496-6520.10-OR1600212/17/18

POL010301668. POL010701544 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Szczerba Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerba Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301668. POL010701544. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-25 oraz Dąb-23 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego.… Read More »

Chinc Dominik 00017-6520.9-OR1100086/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chinc Dominik Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chinc Dominik. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pracy na łodzi rybackiej. Skrócony opis operacji: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pracy na łodzi rybackiej.… Read More »

00012-6521.5-OR0700005/18 ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY WIELGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY WIELGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe..… Read More »

00414-6520.10-OR1600184/17 Kurłowicz Janina POL023200691

POL023200691 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kurłowicz Janina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200691. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-13… Read More »

Landwójtowicz Wacław 00006-6521.3.1-OR0800006/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności z przedsiębiorstw akwakultury.4 Landwójtowicz Wacław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Landwójtowicz Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb w urządzenia techniczne służących poprawie dobrostanu i zdrowia ryb oraz bezpieczeństwa pracy.. Skrócony opis operacji: Wyposażenie istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb w urządzenia techniczne… Read More »

00242-6520.10-OR1600050/17 Kamiński Robert POL012001411. POL012002164. POL023401080

POL012001411. POL012002164. POL023401080 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001411. POL012002164. POL023401080. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę… Read More »

00027-6523.2-SW1310031/18 Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej promującej zachowanie lokalnego dziedzictwa rybackiego oraz walorów przyrodniczych włoszczowskich lasów. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Włoszczowa rybą i lasem stoi…”- promocja… Read More »