Monthly Archives: Marzec 2019

Tomala Marian 00015-6521.3.1-OR0600001/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Tomala Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomala Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznych basenów do transportu żywych ryb.. Skrócony opis operacji: Wnioskodawca zamierza zakupić i zamontować 4 baseny z osprzętem na posiadanej przyczepie ciężarowej oraz 5 basenów z osprzętem na samochodzie ciężarowym.… Read More »

00308-6520.10-OR1600115/17 Sładkiewicz Dariusz POL010600459

POL010600459 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600459. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceTRB-10 przez… Read More »

POL011702008 Kozłowski Zbyszek 00230-6520.10-OR1600028/17

POL011702008 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kozłowski Zbyszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozłowski Zbyszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702008. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ-12 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Kacyna Sebastian 00002-6521.3.1-OR0800005/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Kacyna Sebastian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kacyna Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb poprzez zakup wyposażenia służącego poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na zakupie wyposażenia istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb (Gospodarstwa… Read More »

00023-6520.10-OR1400028/16 Blumerski Piotr POL037300835. POL037302122

POL037300835. POL037302122 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Blumerski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300835. POL037302122. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

POL037402119 Sładkiewicz Kazimierz 00015-6520.10-OR1400021/16

POL037402119 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Sładkiewicz Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402119. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: PAS-76 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora… Read More »

POL035400741 Janiszewski Tomasz 00158-6520.10-OR1100170/16

POL035400741 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Janiszewski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400741. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL037100914 Żydziak Piotr 00152-6520.10-OR1400004/19

POL037100914 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Żydziak Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków… Read More »

Kulikowski Ryszard 00056-6521.5-OR1400033/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kulikowski Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulikowski Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania na rzecz ochrony cennych gatunków ryb oraz biocenoz wód śródlądowych na obiekcie Stawy Tylkowo. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi… Read More »

POL012001581 Rosół Robert 00271-6520.10-OR1600010/17

POL012001581 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Rosół Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosół Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001581. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-80 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »