Monthly Archives: Kwiecień 2019

POL033800352 Kohnke Barbara 01004-6520.10-OR1100478/18/19

POL033800352 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kohnke Barbara Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800352. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Statek rybacki o oznace JAS-31. zaprzestanie działalności połowowe – liczba dni 30. 2018 rok. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

prom świnoujście rozkład

POL036400978 Dziuba Piotr 00295-6520.10-OR1100018/17

POL036400978 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dziuba Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziuba Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400978. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

prom świnoujście rozkład

Firganek Dominik 00117-6521.5-OR1200128/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Firganek Dominik Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firganek Dominik. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli… Read More »

prom świnoujście rozkład

Gospodarstwo Rybackie Wójcza Sp. z o.o. 00055-6521.5-OR1300057/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie Wójcza Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Wójcza Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usług środowiskowych przez obiekt hodowli ryb „Jastrzębiec”. Skrócony opis operacji: Operacja… Read More »

prom świnoujście rozkład

00001-6526-DPT00037/18/19 Samorząd Województwa Opolskiego

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Opolskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” w latach 2016-2018. Skrócony opis operacji: Działania informacyjno-promocyjne w latach 2016.… Read More »

prom świnoujście rozkład

00001-6524.4-OR0800001/17/18 lany produkcji i obrotu 5.01.2021

5.01.2021 Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: lany produkcji i obrotu. Numer Identyfikacyjny Statku: 5.01.2021. Nazwa operacji: 00002-6524.1-OR1100002/18. Skrócony opis operacji: Operacja realizowana jest w ramach projektu „Przygotowanie i wdrożenie Planów Produkcji i Obrotu za lata 2014-2018”. Pierwszy etap obejmował pomoc na… Read More »

prom świnoujście rozkład

00032-6521.5-OR0400048/18 Dębski Kazimierz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębski Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Operacja polega na świadczeniu usług środowiskowych na obiekcie stawowym „Gościm”… Read More »

prom świnoujście rozkład

POL022602135 Żak Paweł 01117-6520.10-OR1600218/19

POL022602135 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Żak Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żak Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022602135. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace USM-17 przez… Read More »

prom świnoujście rozkład

00019-6521.3.1-OR1500021/17/18 Gospodarstwo Rybackie SKOKI Sp. z o.o.

Podwyższenie bezpieczeństwa i higieny pracy. poprawa warunków socjalnych załogi oraz poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie SKOKI Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa bazy socjalnej dla załogi wraz z pomieszczeniem… Read More »

prom świnoujście rozkład

00014-6520.11-OR1100022/17/18 Mionskowski Jacek POL033900558

POL033900558 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawy bezpieczeństwa lub warunków pracy” 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mionskowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900558. Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis operacji:… Read More »

prom świnoujście rozkład