Monthly Archives: Maj 2019

Augustyniak Daniel 00003-6523.2-SW0410012/17

Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim poprzez zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej.4 Augustyniak Daniel Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Augustyniak Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki wysięgnikowej na potrzeby podjęcia działalności gospodarczej.. Skrócony opis operacji: Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki wysięgnikowej na potrzeby… Read More »

rozciąganie butów gdańsk

Gmina Dalików 00005-6523.2-SW0500010/17/18

Rozszerzenie oferty rekreacyjnej poprzez doposażenie stadionu sportowego w miejscowości Dalików4 Gmina Dalików Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dalików . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Dalików.. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i… Read More »

rozciąganie butów gdańsk

01294-6520.10-OR1100206/19 Baszura Roman POL023600883

POL023600883 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baszura Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600883. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

rozciąganie butów gdańsk

Gmina Golczewo 00111-6523.2-SW1610184/18

Zwiększenie potencjału turystycznego gminy Golczewo oraz pozostałych gmin obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniegodo roku 2019 poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu. Dodatkowym celem jest podniesienie bezpieczeństwa wodnych sportów i4 Gmina Golczewo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Golczewo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup łodzi motorowej wraz z osprzętem dla OSP Golczewo. Skrócony… Read More »

rozciąganie butów gdańsk

POL011702165 Szymański Piotr 00568-6520.10-OR1600126/18

POL011702165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Szymański Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szymański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702165. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

rozciąganie butów gdańsk

POL011601321 Tkaczonek Jerzy 00701-6520.10-OR1600359/18/19

POL011601321 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Tkaczonek Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tkaczonek Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601321. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ-8 przez… Read More »

rozciąganie butów gdańsk

Biener Waldemar 00033-6521.5-OR1400008/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Biener Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biener Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Dziarny. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca… Read More »

rozciąganie butów gdańsk

00060-6521.5-OR1200101/18 Fuchs Piotr

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fuchs Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie działań wodno-środowiskowych. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

rozciąganie butów gdańsk

00079-6523.2-SW1610167/18 Gmina Siemyśl

Budowa siłowni plenerowej na działce 310 i 312 w miejscowości Siemyśl 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Siemyśl . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa siłowni plenerowej na działce nr 310 i 312 w miejscowości Siemyśl. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na… Read More »

rozciąganie butów gdańsk

00363-6520.10-OR1600154/17 Czapski Andrzej POL011702162

POL011702162 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702162. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KRS-2… Read More »

rozciąganie butów gdańsk