Monthly Archives: Czerwiec 2019

Margan Janusz 00024-6523.2-SW0410001/17/18

podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez zmodernizowanie gospodarstwa rybackiego oraz utrzymanie miejsca pracy. utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej na terenie obiektu stawowego wraz z zapleczem magazynowania ryb4 Margan Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Margan Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej na terenie obiektu stawowego wraz… Read More »

00873-6520.10-OR1100319/18/19 Dziuba Piotr POL036400978

POL036400978 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziuba Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400978. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL036802147 Jaworska Agnieszka 00117-6520.10-OR1100137/16

POL036802147 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Jaworska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036802147. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Gmina Władysławowo 00053-6523.2-SW1110084/17/18

zmniejszenie antropopresji na cennny obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w okolicach wejść na plażepoprzez powstanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynkowego o funkcjach turystycznych i rekreacyjnych we wsi Karwia4 Gmina Władysławowo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Władysławowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej ograniczających oddziaływanie antropopresji w miejscowości Karwia.… Read More »

POL033700634 Dettlaff Mariusz 01087-6520.10-OR1100050/19

POL033700634 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Dettlaff Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dettlaff Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700634. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00026-6520.8-OR1100002/19 Golla Rafał POL034501905

POL034501905 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034501905. Nazwa operacji: Różnicowanie dochodów armatorów łodzi rybackiej WŁA-34. Skrócony… Read More »

Rybka Leon 00063-6523.2-SW1610116/17/18

Rozwój działaności gospodarczej poprzez budowe donku letniskowego z wyposażeniem. remont dachów trzech domków letniskowych w celu poprawy standardu ośrodka wypoczynkowego. Utworzenie miejsca pracy oraz zakup grilla do altany dla rozszerzenia usług4 Rybka Leon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybka Leon. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działaności gospodarczej na obszarze MLGR. Skrócony opis… Read More »

Jaskot Piotr 00021-6523.2-SW0910013/17/18

Różnicowanie działalności rybackiej poprzez budowę stawu rekreacyjnego i budynków letniskowych mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Marki4 Jaskot Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaskot Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa stawu rekreacyjnego i budynków letniskowych mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Marki. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności… Read More »

00003-6521.3.1-OR1500019/17/18 Bartoszewicz Kamil

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Królewskie-Rybin 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartoszewicz Kamil. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Obiektu Stawowego Rybin. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu wraz z 2 basenami do transportu żywych ryb. zakup ciągnika rolniczego o… Read More »

POL033700644 Budzisz Antoni 00636-6520.10-OR1100097/18

POL033700644 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Budzisz Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700644. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »