Monthly Archives: Lipiec 2019

00115-6520.10-OR1100135/16 Streich Jarosław POL036701152

POL036701152 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Streich Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701152. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00932-6520.10-OR1100453/18/19 Tessmer Wacław POL035002157

POL035002157 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tessmer Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035002157. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę OBŁ-6. Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest zakup i dostawa gotowych selektywnych sieci rybackich- stawnych uszytych na nowym… Read More »

00676-6520.10-OR1600321/18/19 Kopański Mieczysław POL010801539

POL010801539 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopański Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801539. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Dobrowolny tymczasowy postój przez okres… Read More »

POL036402072 Chmielnicki Tomasz 00561-6520.10-OR1100013/18

POL036402072 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chmielnicki Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chmielnicki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036402072. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00172-6520.10-OR1100233/16 Łódx Rybacka „JAS-79” s.c. Wojciech Herrmann. Jacek Herrmann DNK000012227

DNK000012227 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łódx Rybacka „JAS-79” s.c. Wojciech Herrmann. Jacek Herrmann . Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000012227. Nazwa operacji:… Read More »

00031-6521.3.1-OR1400009/19 Gospodarstwo Jeziorowe sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Jeziorowe sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospodarstwa – poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy. Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjne w akwakulturę. Cel… Read More »

Gmina Janów 00030-6523.2-SW1210048/17/18

Organizacja cyklicznej ogólnodostępnej i bezpłatnej imprezy plenerowej mającej na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej ryby jako główny składnik potraw oraz mającej na celu uatrakcyjnienie wypoczynku mieszkańcom obszaru RLGD „Jurajska Ryba” or4 Gmina Janów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Janów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja „Święta Jurajskiej Ryby” w latach 2018… Read More »

00002-6523.2-SW0310005/17/18 Pyć Anna

Celem operacji jest wzrost produkcji pstrąga oraz unowocześnienie gospodarstwa rybackiego wnioskodawcyna obiekcie TRZEBIESZA. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pyć Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja oraz wyposażenie w sprzęt i urządzenia w gospodarstwie rybackim Pstrąg Pustelnia.. Skrócony opis operacji: 4.1Podnoszenie wartości produktów.tworzenie miejsc pracy.zachęcanie młodych… Read More »

Gmina Kołczygłowy 00223-6523.2-SW1110328/18/19

Wzrost stanu infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej położonej przy Jeziorze Granicznym poprzez budowę altany kulturalno-rekreacyjnej w miejscowości Łobzowo.4 Gmina Kołczygłowy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kołczygłowy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa altany kulturalno-rekreacyjnejw miejscowości Łobzowo.. Skrócony opis operacji: 4.04.2001. Cel operacji: Wzrost stanu infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej położonej przy Jeziorze Granicznym poprzez budowę altany kulturalno-rekreacyjnej… Read More »

01255-6520.10-OR1100163/19 Budzisch Artur POL033700658

POL033700658 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisch Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700658. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »