Monthly Archives: Sierpień 2019

00150-6520.2-OR1100081/18/19 Klusek Robert POL023401100

POL023401100 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klusek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401100. Nazwa operacji: selektywny sprzęt połowowy. Skrócony opis operacji: zakup selektywnego sprzętu połowowego… Read More »

00009-6524.4-OR1600006/17/18 Strojnowski Sylwester

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Strojnowski Sylwester. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja zakładu oraz zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń dla rozwoju Wędzarni Ryb SIAN-RYB.. Skrócony opis operacji: Projekt ma na celu wprowadzić innowacyjną technologię produkcji. nowe produkty. odzyskiwanie… Read More »

Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz Wicenciak Wacław Turzyński 00012-6521.3.1-OR1100044/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez doposażenie Ośrodka Hodowli Ryb Tomasza Wicenciaka. Wacława Turzyńskiego4 Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz Wicenciak Wacław Turzyński Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz Wicenciak Wacław Turzyński . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Ośrodka Hodowli Ryb Tomasza Wicenciaka. Wacława Turzyńskiego. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL012002191 Matecki Tomasz 00648-6520.10-OR1600218/18

POL012002191 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Matecki Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matecki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002191. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

POL035400749 Tilsa Witold 00918-6520.10-OR1100410/18/19

POL035400749 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Tilsa Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tilsa Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400749. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00760-6520.10-OR1600275/18/19 Kędzierski Łukasz POL011101705

POL011101705 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędzierski Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101705. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00036-6521.5-OR0500010/18 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

00881-6520.10-OR1100388/18/19 Konkel Hieronim POL033800400

POL033800400 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Hieronim. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800400. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

POL011601321 6/19 00009-6520.8-OR160001

POL011601321 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 6/19 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 6/19. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601321. Nazwa operacji: Podniesienie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej Jerzego Tkaczonka poprzez rozwój działalności uzupełniającej oraz różnicowanie przychodów poprzez wynajem łodzi wędkarskiej dla… Read More »

POL033700627 Struck Adam 00087-6520.10-OR1100140/16

POL033700627 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Struck Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700627. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »