Monthly Archives: Wrzesień 2019

POL023200771. POL023401074 Smołuch Robert 00002-6520.8-OR1100036/17

POL023200771. POL023401074 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Smołuch Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Smołuch Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200771. POL023401074. Nazwa operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej w kierunku sprzedaży bezpośredniej ryb z własnych połowów.. Skrócony opis operacji: Zakup specjalistycznego… Read More »

Marchut Marcin 00063-6521.5-OR1300064/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Marchut Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marchut Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie 'Żużel I'. Skrócony opis operacji:… Read More »

Kuśmierczak-Kuceł Anna 00012-6521.3.1-OR0300011/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury.4 Kuśmierczak-Kuceł Anna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuśmierczak-Kuceł Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Anna Kuśmierczak -Kuceł polegająca na zakupie sprzętu poprawiającego warunki pracy. Skrócony opis operacji: Zakup środków transportu. maszyn i urządzeń. łodzi oraz montaż silosu.. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00029-6521.3.1-OR1400008/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: remont i modernizacja magazynu ryb wraz z zakupem samochodu chłodni do transportu ryb. Skrócony opis operacji: remont i modernizacja magazynu ryb oraz… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00020-6523.2-SW0810016/18

Zabezpieczenie i ochrona zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez wykonanie kanałów umożliwiających pływalność przy niskim stanie wód. naprawę slipu. instalację monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Turawie oraz zakup sprzętu dla4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykonanie kanałów… Read More »

POL011801709 Kruła Dariusz 00244-6520.10-OR1600006/17

POL011801709 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kruła Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruła Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801709. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-13 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00327-6520.10-OR1100069/17 Lis Bogdan POL023401050

POL023401050 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lis Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401050. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

Gmina Tułowice 00022-6523.2-SW0810039/18

Celem operacji jest tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej poprzez adaptację i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno-kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką.4 Gmina Tułowice Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tułowice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu… Read More »

Powiat Strzelecko-Drezdenecki 00010-6523.2-SW0410025/17

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych. co wpłynie na rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny.4 Powiat Strzelecko-Drezdenecki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Strzelecko-Drezdenecki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym na dz. nr… Read More »

00003-6523.4-SW1210004/16 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2016 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w… Read More »