Monthly Archives: Październik 2019

POL010601480 Wiśniewski Mariusz 00110-6520.10-OR1600157/16

POL010601480 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wiśniewski Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601480. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-28 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

świnoujście wycieczki do skandynawii

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00001-6522.1.1-OR0600001/18

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administra4 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Seminarium na temat zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym… Read More »

świnoujście wycieczki do skandynawii

MOMENT Sp. z o.o. 00030-6521.5-OR0400033/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 MOMENT Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MOMENT Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu przez Moment Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: Realizacja… Read More »

świnoujście wycieczki do skandynawii

00060-6523.2-SW1210068/18 Dziembor Marian

Celem operacji jest utrzymanie miejsca pracy w gospodarstwie rybackim poprzez zakup systemu monitoringu wizyjnego. łodzi paszowej oraz innych sprzetów niezbędnych w gospodarstwie rybackim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziembor Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utrzymanie miejsca pracy w Gospodarstwie Rybackim poprzez zakup maszyn i urządzeń.… Read More »

świnoujście wycieczki do skandynawii

POL022400633 Borysewicz Ryszard 00636-6520.10-OR1600173/18

POL022400633 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Borysewicz Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borysewicz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400633. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DWI-23 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

świnoujście wycieczki do skandynawii

POL022400621 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”BOMA” Spółka Cywilna Wiesława Piotr Babiak 00030-6520.9-OR1600054/17/18

POL022400621 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”BOMA” Spółka Cywilna Wiesława Piotr Babiak Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”BOMA” Spółka Cywilna Wiesława Piotr Babiak . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400621. Nazwa operacji: Zakup… Read More »

świnoujście wycieczki do skandynawii

Guentzel Piotr 00012-6521.5-OR0200012/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Guentzel Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Guentzel Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 i 2.1. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz… Read More »

świnoujście wycieczki do skandynawii

00015-6523.2-SW1010024/17/18 Powiat Suwalski

Zwiększenie konkurencyjności oraz atrakcyjności turystycznej i bezpieczeństwa obszarów zależnych od rybactwa poprzez proekologiczne inwestycje poprawiające dostępność do dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz do dóbr przyrody i dziedzictwa kulturowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Suwalski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie… Read More »

świnoujście wycieczki do skandynawii

00533-6520.10-OR1100110/18 Redlin Izabela POL034200532. POL034202108

POL034200532. POL034202108 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Redlin Izabela. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034200532. POL034202108. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

świnoujście wycieczki do skandynawii

00843-6520.10-OR1100277/18/19 Banasik Ryszard POL023401088

POL023401088 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banasik Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401088. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

świnoujście wycieczki do skandynawii