Monthly Archives: Listopad 2019

Gmina Konstantynów Łódzki 00041-6523.2-SW0510004/18

Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej gminy Konstantynów Łódzki poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej oraz zakup małej architektury4 Gmina Konstantynów Łódzki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konstantynów Łódzki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Konstantynowie Łódzkim na odcinku… Read More »

00055-6521.5-OR0100042/18 Duryń Jacek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Duryń Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie… Read More »

POL010801517 Licznerski Andrzej Antoni 00002-6520.8-OR1600003/17

POL010801517 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Licznerski Andrzej Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Licznerski Andrzej Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801517. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej Andrzeja Licznerskiego poprzez świadczenie usług turystyki wędkarskiej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00966-6520.10-OR1100513/18/19 Struck Gerard POL033800569

POL033800569 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Gerard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800569. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL034500255 Denega-Necel S.J. 00125-6520.2-OR1100076/18/19

POL034500255 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Denega-Necel S.J. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Denega-Necel S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500255. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-253. Skrócony opis operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-253. Cel operacji: zmniejszenie… Read More »

00110-6520.10-OR1400064/18/19 Chryściuk Tomasz POL037002080

POL037002080 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chryściuk Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037002080. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL011801736 Ociesa Jarosław 00024-6520.9-OR1600026/19

POL011801736 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Ociesa Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ociesa Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801736. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi ŚWI-82.. Skrócony opis operacji: Zakup elektroniki okrętowej i agregatu.… Read More »

POL034500679 Koziróg Dawid 00668-6520.10-OR1100137/18

POL034500679 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Koziróg Dawid Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koziróg Dawid. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500679. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL010101686. POL010102290 Igiel Arkadiusz 00059-6520.10-OR1600128/16

POL010101686. POL010102290 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Igiel Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Igiel Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101686. POL010102290. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STŁ-10. STŁ-21 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego… Read More »

01226-6520.10-OR1100118/19 Struck Andrzej POL033700629

POL033700629 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700629. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »