Monthly Archives: Grudzień 2019

Gmina Mikołajki 00045-6523.2-SW1410076/17/18

Promowanie i upowszechnianie wśród turystów i mieszkańców Mikołajek. dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez organizację XI Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”4 Gmina Mikołajki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mikołajki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: XI Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego… Read More »

00379-6520.10-OR1100147/17 Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl Franciszek Dahl POL033800562

POL033800562 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl Franciszek Dahl . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800562. Nazwa operacji:… Read More »

00082-6523.2-SW1110124/17/18 Czynszak Rolne Gosp. Produkcyjno-Handlowe Dariusz

Utworzenie 3 nowych miejsc pracy w doposażonym gospodarstwie hodowli ryb oraz punkcie sprzedaży ryb w postaci gotowych dań w zmodernizowanym i wyposażonym zajeździe „PSTRĄG” w Ciekocinie. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czynszak Rolne Gosp. Produkcyjno-Handlowe Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie gospodarstwa hodowli ryb oraz… Read More »

00063-6523.2-SW1310074/18/19 Orlikowski/Firma Handlowo- Usługowa RAFMAL Rafał

Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozbudowę bazy sprzętowej i utworzenie nowych miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orlikowski/Firma Handlowo- Usługowa RAFMAL Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i podniesienie standardu świadczonych usług poprzez zakup nowego autobusu.. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w… Read More »

00019-6523.2-SW1510014/17/18 ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „HANIA” HANNA KUBACKA Hanna

Utworzenie na obszarze działania LGD 3 miejsc pracy niezwiązanych z sektorem rybackim oraz rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku restauracji o część hotelową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „HANIA” HANNA KUBACKA Hanna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa i przebudowa istniejącego… Read More »

POL023100497 Sałankiewicz Witold 00328-6520.10-OR1600091/17

POL023100497 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Sałankiewicz Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sałankiewicz Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100497. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-14 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00107-6520.10-OR1100095/16 Struck Gerard POL033800569

POL033800569 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Gerard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800569. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL010701544 Szczerba Arkadiusz 00169-6520.10-OR1600190/16

POL010701544 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Szczerba Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerba Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701544. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-25 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00680-6520.10-OR1600328/18/19 Paś Tadeusz POL036901155

POL036901155 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paś Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901155. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Dobrowolny tymczasowy postój przez okres 30… Read More »

POL036602044 Kaliszuk Paweł 00731-6520.10-OR1100182/18

POL036602044 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kaliszuk Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaliszuk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602044. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »