Monthly Archives: Styczeń 2020

00028-6523.2-SW1410016/17/18 „Wodociągi Miejskie-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Rozwój działalności gospodarczej poprzez doposażenie firmy w komplet urządzeń do innowacyjnej metody bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy na okres minimum 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej prze 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Wodociągi Miejskie-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” . Numer… Read More »

00053-6523.2-SW1210072/18 Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Dwór Małgorzaty” Małgorzata Kołodziej Małgorzata

Rozwój działalności gopodarczej oraz stworzenie dwóch miejsc pracy poprzez modernizację stawów. zakup urządzeń do hodowli ryb oraz wyposażenia do obiektu noclegowego i do rekreacji. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Dwór Małgorzaty” Małgorzata Kołodziej Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja… Read More »

SWE000006664 Jasiński Krzysztof 00619-6520.10-OR1600008/18

SWE000006664 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jasiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000006664. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-91 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL023300587 Porożyński Marek 00164-6520.10-OR1600176/16

POL023300587 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Porożyński Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Porożyński Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300587. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceJAR-39 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego kiecie 1 z wył. stawów Teresia. Hanusia. Młyńszczyk Brzeszcze. Kamila. Nowakowski i Tarliska. Operacja spełnia wymagania. 00022-6521.5-OR1500068/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 554187.454 kiecie 1 z wył. stawów Teresia. Hanusia. Młyńszczyk Brzeszcze. Kamila. Nowakowski i Tarliska. Operacja spełnia wymagania. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: kiecie 1 z wył. stawów Teresia. Hanusia. Młyńszczyk Brzeszcze. Kamila. Nowakowski i Tarliska. Operacja… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00004-6521.5-OR1000007/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu lub hodowli ryb Popielewo w… Read More »

01240-6520.10-OR1100153/19 Kramek Leszek POL036902177

POL036902177 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kramek Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036902177. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

00021-6523.2-SW0430057/18 RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

Zorganizowanie cyklu imprez na terenie RLGD „”Pojezierze Dobiegniewskie” mających na celu wspieranie dialogu społecznego oraz propagowanie optymalnych zachowań w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami rybołówstwa poprze udział w konkursach oraz d 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poznaj nasze… Read More »

2.05.2021 ąca usługi środowiskowe 00117-6521.5-OR1200128/18

2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 ąca usługi środowiskowe Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ąca usługi środowiskowe. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021. Nazwa operacji: 00048-6521.5-OR1200040/18. Skrócony opis operacji: Stawy rybne: Bartki – 5.14 ha . Jakubiec – 2.54 ha . Pawełko –… Read More »

00005-6520.2-OR1600093/18/19 Budzich Bartłomiej POL023300578

POL023300578 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzich Bartłomiej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300578. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego JAR-33. Skrócony opis operacji:… Read More »