Monthly Archives: Luty 2020

Centrum Upowszechnienia Kultury w Szydłowie 00093-6523.2-SW1510106/19

Zorganizowanie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej wydarzenia o charakterze warsztatów nauki amatorskiego połowu ryb. mającego na celu promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa na obszarach rybackich.4 Centrum Upowszechnienia Kultury w Szydłowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Upowszechnienia Kultury w Szydłowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: ABC wędkarstwa – warsztaty wędkarskie w Szydłowie.… Read More »

friluftsliv

00068-6523.2-SW1110121/17/18 Renusz Tomasz

Doposażenie baru rybnego FALA w nowoczesne urządzenia gastronomiczne i specjalistyczny środek transportu w celu dywersyfikacji dochodów z rybołówstwa wykonywanego statkiem rybackim WŁA209. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Renusz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenia baru FALA jako wsparcie różnicowania działalności armatorów statków rybackich.. Skrócony opis… Read More »

friluftsliv

00867-6520.10-OR1100376/18/19 Kaliszuk Paweł Łukasz POL036602044

POL036602044 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaliszuk Paweł Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602044. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej… Read More »

friluftsliv

00029-6521.5-OR0800054/18 WĄSOWICZ PRZEMYSŁAW

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: WĄSOWICZ PRZEMYSŁAW. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowy i hodowli ryb..… Read More »

friluftsliv

Zajączkowska Marta 00030-6523.2-SW0500032/17/18

Modernizacja i wyposażenie hotelu Korona Palace położonego w miejscowości Leźnica Wielka-Osiedle oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy i utworzenie jednego miejsca pracy.4 Zajączkowska Marta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zajączkowska Marta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych i noclegowych.. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowanie działalności w ramach rybołówstwa… Read More »

friluftsliv

00067-6523.2-SW15 30079/18/19

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Szamocin poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 30079/18/19. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa… Read More »

friluftsliv

01013-6520.10-OR1600162/19 Kseń Jacek POL011801211

POL011801211 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kseń Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801211. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

friluftsliv

Ministerstwo Finansów 00002-6526-DPT00038/18/19

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.4 Ministerstwo Finansów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Finansów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Audytowej w ramach Programu Operacyjnego – Rybactwo i Morze 2014-2020 w latach 2016-2018.. Skrócony opis operacji: W ramach… Read More »

friluftsliv

00237-6520.10-OR1100210/16 Olejnik Ryszard POL035302153

POL035302153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Olejnik Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

friluftsliv

POL036400984 Dygulski Roman 00871-6520.10-OR1100316/18/19

POL036400984 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dygulski Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dygulski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400984. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

friluftsliv