Monthly Archives: Marzec 2020

00645-6520.10-OR1100091/18 Stępczyński Ireneusz POL035300726

POL035300726 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stępczyński Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300726. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00537-6520.10-OR1100001/18 Szulc Ryszard POL034900711

POL034900711 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szulc Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034900711. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00251-6523.2-SW1610334/19 Wysocki Wacław

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Wacława Wysockiego w zakresie świadczenia. ważnej społecznie. usługi wychowania i edukacji przedszkolnej. poprzez budowę nowego obiektu przedszkolnego. wraz z zatrudnieniem 8 kobiet z 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysocki Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Przedszkole Przy Szkole… Read More »

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W RZESZOWIE 00010-6521.5-OR1500027/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W RZESZOWIE Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W RZESZOWIE . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań w ramach środka 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w ośrodku… Read More »

STOWARZYSZENIE WODNE SIR EDWARD`S 00172-6523.2-SW1610260/18/19

Poprawa bezpieczeństwa i warunków do uprawiania turystyki wodnej na akwenach na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” przez przeciwdziałanie kłusownictwu.4 STOWARZYSZENIE WODNE SIR EDWARD`S Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: STOWARZYSZENIE WODNE SIR EDWARD`S . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Sir Edward’s przeciw kłusownictwu. Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie… Read More »

00041-6521.5-OR1500055/18 Gospodarstwo Rybackie „Ryba” Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Ryba” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi wodnośrodowiskowe w… Read More »

00010-6523.2-SW0410025/17 Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych. co wpłynie na rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Strzelecko-Drezdenecki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z… Read More »

POL037302156 Krzykowska Agnieszka 00122-6520.10-OR1400071/18/19

POL037302156 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Krzykowska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzykowska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302156. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Gmina Miasta Puck 00112-6523.2-SW1110223/18

Propagowanie edukacji i historii dziedzictwa rybackiego poprzez wydanie popularno – naukowej publikacji książkowej w ilości 200 egz.4 Gmina Miasta Puck Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Puck . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Historia Pucka na kartkach zapisana.. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego… Read More »

00522-6520.10-OR1100241/17 Maciejewski Robert POL034500270. POL035600461

POL034500270. POL035600461 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500270. POL035600461. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »