Monthly Archives: Maj 2020

00027-6520.2-OR1600110/18/19 Dobosz Roman POL010600384

POL010600384 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobosz Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600384. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych łodzi rybackiej TRB-2. Skrócony opis operacji:… Read More »

kształcenie dorosłych w szwecji

00884-6520.10-OR1600440/18/19 Kostecki Piotr POL010101693. POL010102256

POL010101693. POL010102256 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostecki Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101693. POL010102256. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

kształcenie dorosłych w szwecji

00009-6523.2-SW0410004/18/19 Kaczmarek Krzysztof

Rozwój prowadzonej działalności poprzez zakup specjalistycznych urządzeń tartacznych na obszarze akwakultury 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaczmarek Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej mającej na uwadze świadczenie usług na obszarze akwakultury Rybackiej Lokalnej Grupy Działania ” Pojezierze Dobiegniewskie”. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności… Read More »

kształcenie dorosłych w szwecji

Marszałkowski Auto – Kompleks Michał 00012-6523.2-SW1110015/17

Wzmocnienie konkurencyjności firmy Auto – Kompleks Michał Marszałkowski poprzez utworzenie trzech miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby.4 Marszałkowski Auto – Kompleks Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marszałkowski Auto – Kompleks Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa stacji demontażu pojazdów w Kiełpinie.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalnościgospodarczej… Read More »

kształcenie dorosłych w szwecji

Michalski Wiesław Jan 00037-6521.5-OR1500018/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Michalski Wiesław Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michalski Wiesław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – Obiekt Dębnica Gospodarstwo Rybackie Przygodzice. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – Obiekt… Read More »

kształcenie dorosłych w szwecji

Żuchowski Piotr 00029-6520.8-OR1600039/17

podnoszenie konkurencyjnosci i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżmnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Żuchowski Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Różnicowanie działaności gospodarczej w zakresie obsługi przystani morskiej w Jarosławcu. Skrócony opis operacji: zakup ciągnika w celu komercyjnej obsługi… Read More »

kształcenie dorosłych w szwecji

00008-6521.3.1-OR0500005/19 Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie gospodarstwa Rybackiego Łyszkowice Sp. z o.o. w amfibię do prac melioracyjno-wodno-stawowych.. Skrócony opis operacji:… Read More »

kształcenie dorosłych w szwecji

00081-6523.2-SW1110107/17/18 Romuald Zakrzewski Usługi Pogrzebowe Zakrzewski Romuald

Utworzenie trzech nowych miejsc pracy niezwiązanych z rybołówstwem dzięki budowie domu pogrzebowego z chłodnią do przechowywania osób zmarłych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Romuald Zakrzewski Usługi Pogrzebowe Zakrzewski Romuald. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa domu pogrzebowego z chłodnią do przechowywania osób zmarłych oraz z kaplicą… Read More »

kształcenie dorosłych w szwecji

Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z o.o. 00046-6521.5-OR1500015/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w obiekcie rybackim Oleśnica. Skrócony… Read More »

kształcenie dorosłych w szwecji

00019-6521.3.1-OR0900014/19 Ostafiński Aleksander

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostafiński Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup wyposażenia do Gospodarstwa Rybackiego w Starzawie Aleksander Ostafiński.. Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy zakupu maszyn i urządzeń (naczepa pod… Read More »

kształcenie dorosłych w szwecji