Monthly Archives: Czerwiec 2020

00001-6526-MGMiŻŚ00003/18 ARiMR

efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników ARiMR zaangażowanych w realizację zadań związanych z obsługą PO Rybactwo i Morze w latach 2016-2018. Skrócony opis operacji: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników… Read More »

polki w szwecji

00745-6520.10-OR1600260/18/19 Żuchowski Marek POL023300541

POL023300541 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

polki w szwecji

00012-6523.2-SW0810015/18 Kotlarz Jolanta

Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wyposażenie obiektu stawowego Krzywa Góra w maszyny i urządzenia oraz utworzenie miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kotlarz Jolanta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie gospodarstwa rybackiego w Krzywej Górze w maszyny i urządzenia celem rozwoju obiektu.. Skrócony opis operacji:… Read More »

polki w szwecji

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. 00032-6521.3.1-OR1400005/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podniesienie efektywności produkcyjnej stawów pstrągowych poprzez dywersyfikację sposobu zasilania stawów w wodę. Skrócony opis operacji: Budowa rurociągów zasilających obiekt w wodę. Cel… Read More »

polki w szwecji

POL011601342 Frankowski Zbigniew 00669-6520.10-OR1600312/18/19

POL011601342 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Frankowski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Frankowski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601342. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez WOL-5. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

polki w szwecji

00008-6521.5-OR1600037/18 Pacyk Tadeusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pacyk Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet… Read More »

polki w szwecji

POL023200698 Bilko Andrzej 00045-6520.6-OR1600068/16

POL023200698 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Bilko Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bilko Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200698. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim DAR-15. Skrócony opis operacji: Operacja polega na utracie miejsca pracy na statku rybackim DAR-15 w wyniku jego zezłomowania [przez okres 24 miesięcy..… Read More »

polki w szwecji

POL037302078 Pawlukowski Mirosław 00015-6520.11-OR1400012/17/18

POL037302078 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Pawlukowski Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlukowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302078. Nazwa operacji: Podnoszenie wartości produktów rybołówstwa poprzez doposażenie firmy w specjalistyczny sprzęt. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i… Read More »

polki w szwecji

00025-6520.10-OR1400016/16 Kasza Piotr POL036801907

POL036801907 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kasza Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801907. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: FRO-12 30 dni zaprzestania. Cel operacji:… Read More »

polki w szwecji

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie 00230-6523.2-SW1610373/19

Celem operacji jest zwiększenie dostępności nadwodnych terenów rekreacyjnych gminy Wolin poprzez udrożnienie komunikacji wodnej na Cieśninie Dziwna.4 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: REMONT MOSTU OBROTOWEGO NA CIEŚNINIE DZIWNA W WOLINIE. Skrócony opis operacji:… Read More »

polki w szwecji