Monthly Archives: Lipiec 2020

00213-6523.2-SW1610286/18/19 Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie

Celem operacji jest poprawa standardu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Tymień. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Otwarta Strefa Aktywności. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz… Read More »

POL011401347 Banach Mateusz 00762-6520.10-OR1600277/18/19

POL011401347 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Banach Mateusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Mateusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401347. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-3 przez 30 dni.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL023300541 Żuchowski Marek 00277-6520.10-OR1600071/17

POL023300541 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Żuchowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-19 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL036001039 Lampart Tadeusz 00615-6520.10-OR1100035/18

POL036001039 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Lampart Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lampart Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036001039. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00003-6523.3-SW0910006/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”

Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego… Read More »

POL012001884. POL012002140 Podolska Magdalena 00655-6520.10-OR1600220/18

POL012001884. POL012002140 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Podolska Magdalena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001884. POL012002140. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30… Read More »

Kraus Krzysztof Paweł 00033-6521.5-OR1200028/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kraus Krzysztof Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraus Krzysztof Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5. Skrócony opis operacji: Stawy rybne Podkępniok 3.18 ha. Duży Bogdan 1.64 ha. Duży Łęg… Read More »

POL034002041 Dominik Paweł 01211-6520.10-OR1100215/19

POL034002041 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dominik Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dominik Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034002041. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

01130-6520.10-OR1600234/19 Drzewucki Andrzej POL023200806

POL023200806 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drzewucki Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200806. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00539-6520.10-OR1600149/18 Paś Tomasz POL010801507

POL010801507 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paś Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801507. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »