Monthly Archives: Sierpień 2020

Gmina Radków 00037-6523.2-SW1310037/18

Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków poprzez utworzenie multimedialnej prezentacji dostępnej w Internecie oraz uatrakcyjnienie miejsc rekreacyjno- turystycznych o elementy związane z rybami4 Gmina Radków Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Radków . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie… Read More »

00110-6520.9-OR1100111/17/19 Granosik Wojciech Antoni

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Granosik Wojciech Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pracy na jednostce… Read More »

00129-6520.10-OR1600155/16 Kozub Władysław POL010101687. POL010600435. POL010601617

POL010101687. POL010600435. POL010601617 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozub Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101687. POL010600435. POL010601617. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę… Read More »

Goliszek Piotr 00064-6520.9-OR1100004/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Goliszek Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goliszek Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim UST-54. Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku rybackim UST-54. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

00027-6520.11-OR1600047/17/18 Gmiter Paweł POL012202221

POL012202221 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmiter Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202221. Nazwa operacji: Zakup pojazdu oraz wykonanie podchładzania ładowni jednostki… Read More »

POL010600464 Żelechowicz Marcin 00473-6520.10-OR1600055/18

POL010600464 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Żelechowicz Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żelechowicz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600464. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-12 przez… Read More »

Gmina Nowy Dwór Gdański 00020-6523.2-SW1110050/17

Rozwój całorocznej infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim.4 Gmina Nowy Dwór Gdański Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowy Dwór Gdański . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim.. Skrócony opis… Read More »

00050-6523.2-SW1510048/18/19 tegii rozwoju 4.02.2021

4.02.2021 Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz wzrost sprzedaży ryb i utrzymanie miejsca pracy poprzez wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady. Gmina Skoki oraz doposażen 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: tegii rozwoju. Numer Identyfikacyjny Statku: 4.02.2021. Nazwa operacji:… Read More »

00004-6523.2-SW0110001/18/19 Kowalska-Góralska Monika Aleksandra

Odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury. spowodowanego działalnością chronionych gatunków zwierząt. poprzez przywrócenie działalności rybackiej na stawach „Ewa” i „Julia”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska-Góralska Monika Aleksandra. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przywrócenie działalności rybackiej na stawach „Ewa” i „Julia” jako odtworzenie… Read More »

GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00025-6521.5-OR0300060/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie akwakultury w… Read More »