Monthly Archives: Wrzesień 2020

POL022500386 Iwan Witold 00002-6520.6-OR1600014/16

POL022500386 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Iwan Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwan Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500386. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej poprzez przekwalifikowanie statku rybackiego KOŁ-138 na działalność niedochodową. Skrócony opis operacji: Przekwalifikowanie statku rybackiego. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami… Read More »

Królak Magdalena 00067-6521.5-OR0700028/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Królak Magdalena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Królak Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utrzymanie naturalnej hodowli ryb w gospodarstwie rybackim przy wykorzystaniu tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk.. Skrócony opis operacji: Utrzymanie naturalnej hodowli ryb… Read More »

00003-6520.2-OR1400015/18 Jakowlew Robert Michał POL037402124

POL037402124 Zmniejszanie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowlew Robert Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402124. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego PAS-71. Skrócony opis… Read More »

00850-6520.10-OR1100369/18/19 Szamiel Artur POL023401075

POL023401075 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szamiel Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401075. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00151-6520.10-OR1100123/16 Selin Andrzej POL033700632

POL033700632 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700632. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00004-6523.3-SW0910004/18 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”. Skrócony opis operacji: Propagowanie drobnostanu… Read More »

POL023600925 ŁEB-67 S.C. AGNIESZKA KORDA-BUCH. MARCIN KREFT 00248-6520.10-OR1100254/16

POL023600925 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 ŁEB-67 S.C. AGNIESZKA KORDA-BUCH. MARCIN KREFT Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ŁEB-67 S.C. AGNIESZKA KORDA-BUCH. MARCIN KREFT . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600925. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »

POL023402173. POL036701146 Morawski Jan 00509-6520.10-OR1100269/17

POL023402173. POL036701146 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Morawski Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402173. POL036701146. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

00009-6521.3.1-OR1100020/17/18 Bartkowski Jacek

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego. Skrócony opis operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora… Read More »

POL037402124 Jakowlew Robert Michał 00003-6520.2-OR1400015/18

POL037402124 Zmniejszanie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Jakowlew Robert Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowlew Robert Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402124. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego PAS-71. Skrócony opis operacji: Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe… Read More »