Monthly Archives: Październik 2020

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny Zator 00040-6523.2-SW0610029/18/19

Zwiększenie efektywności procesów produkcji rybackiej oraz utrzymanie 1 miejsca pracy w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu. Cel zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny Zator Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza… Read More »

00095-6523.2-SW1110172/18 Radbur Sp. z o.o.

Rozwój przedsiębiorczości w łańcuchu dostaw produktów rybactwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i sprzętu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Radbur Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej. Skrócony opis operacji: 4.01.2001. Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości… Read More »

Kiciński Marcin 00015-6521.5-OR1500065/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kiciński Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kiciński Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim w Perzynach. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja… Read More »

00009-6522.1.1-OR1100003/18 Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenia potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup trzech samochodów terenowych typu Pick Up z napędem na cztery koła dla potrzeb Państwowej Straży… Read More »

POL010601490 Dąbrowski Tomasz 01102-6520.10-OR1600198/19

POL010601490 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Dąbrowski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dąbrowski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601490. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-42 przez… Read More »

00386-6520.10-OR1100205/17 Janiszewski Andrzej Jan POL035400748

POL035400748 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Andrzej Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400748. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis… Read More »

00123-6523.2-SW1110297/18 Gmina Nowa Karczma

Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszaru LSR poprzez opracowanie materiałów zdjęciowych i filmowych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Karczma . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma. Skrócony opis operacji: 4.04.2002. Cel operacji: Promowanie i… Read More »

00062-6521.5-OR1300014/18 Szymański Krzysztof

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szymański Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Gospodarstwo Rybackie Brody zobowiązuje się… Read More »

00001-6521.3.2-OR0800001/18 Wąsowicz Przemysław

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wąsowicz Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie chowu i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie chowu i hodowli… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” 00003-6523.4-SW1410003/17/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja 2018/2019. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura… Read More »