Monthly Archives: Listopad 2020

2018-01-01 i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 00051-6521.5-OR1300044/18

2018-01-01 469999.914 i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 626666.55. Cel operacji: 469999.91. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 46-034. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury… Read More »

promy towarowe do szwecji

00031-6520.2-OR1400016/18/19 nego i opartego na wiedzy 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko

1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyj Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: nego i opartego na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko. Nazwa operacji: 1.02.2021. Skrócony opis… Read More »

promy towarowe do szwecji

Gospodarstwo Rybackie Mikołajki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach 00088-6523.2-SW1410049/18

Wspieranie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup specjalistycznego służącego do walki z kłusownictwem oraz utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej dokonanej przez ARiMR4 Gospodarstwo Rybackie Mikołajki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mikołajki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w… Read More »

promy towarowe do szwecji

00023-6521.5-OR0200025/18 „Gospodarstwo Rybackie Iława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Rybackie Iława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „ Działania środowiskowe w… Read More »

promy towarowe do szwecji

Nowakowska Katarzyna 00032-6523.2-SW1410045/17/18

Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie obiektu świadczącego usługi turystyczne. co pozwoli utrzymać 1 miejsce pracy (samozatrudnienie) i utrzymać je przez okres # lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR.4 Nowakowska Katarzyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowakowska Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Farma nad rozlewiskiem – miejscem propagowania lokalnych zasobów i… Read More »

promy towarowe do szwecji

00013-6521.3.1-OR0300012/17/18 Wieczorek Iwona

Celem operacji jest poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzenie uprawnień w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu ryb 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wieczorek Iwona. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników poprzez zakup maszyn. urządzeń… Read More »

promy towarowe do szwecji

00487-6520.10-OR1100264/17 Golla Rafał Antoni POL034501971

POL034501971 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Rafał Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034501971. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”.… Read More »

promy towarowe do szwecji

POL033800565 Kohnke Piotr 00395-6520.10-OR1100174/17

POL033800565 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kohnke Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800565. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

promy towarowe do szwecji

Gradus Beata 00032-6521.3.1-OR1100045/17/18

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez otwarcie ośrodka hodowli pstrąga w Swochowie4 Gradus Beata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gradus Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: utworzenie ośrodka hodowli pstrąga w Swochowie. Skrócony opis operacji: dotyczy działań w zakresie infrastruktury i prac budowlanych. Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

promy towarowe do szwecji

00001-6521.3.3-OR1400001/17/18 Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa hal z zamkniętym obiegiem wody oraz zakup maszyn. urządzeń oraz środków transportu do ich… Read More »

promy towarowe do szwecji