Monthly Archives: Grudzień 2020

POL034300817 Kamiński Jarosław 00079-6520.10-OR1100208/16

POL034300817 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kamiński Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300817. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej SWA-17 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

Jakubczyk-Niemczyk Anna 00016-6523.2-SW0210023/17/18

Utworzenie dwóch miejsc pracy w celu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka wypoczynkowego z polem namiotowym oraz trzema domkami wypoczynkowymi w miejscowości Piaseczno nad Jeziorem Borówno4 Jakubczyk-Niemczyk Anna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakubczyk-Niemczyk Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka wypoczynkowego… Read More »

00026-6521.5-OR0800014/18 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe oparte… Read More »

00019-6521.5-OR1600026/18 Zwolak Marek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zwolak Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet… Read More »

00006-6521.3.1-OR0800006/17/18 Landwójtowicz Wacław

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności z przedsiębiorstw akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Landwójtowicz Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb w urządzenia techniczne służących poprawie dobrostanu i zdrowia ryb oraz bezpieczeństwa pracy.. Skrócony opis… Read More »

00877-6520.10-OR1100324/18/19 Gotkowski Waldemar POL036801115

POL036801115 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801115. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00080-6523.2-SW1610101/17/18 Dąbek Norbert

Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy mający na celu wzmocnienie potencjału turystycznego. a także wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozwój firmy Centrum Gastronomiczno-Rozrywkowe „CLIF”. polegającego na zakupie hali namiot 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dąbek Norbert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wykorzystanie wodnego… Read More »

2/18 00033-6526-DPT0003

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie… Read More »

Łazarska JUSTYNA 00067-6523.2-SW1310084/19

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych i rekreacyjnych poprzez utworzenie przedsiębiorstwa usługowego4 Łazarska JUSTYNA Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łazarska JUSTYNA. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi noclegowe i rekreacyjne w miejscowości Nowa Wieś. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i… Read More »

00015-6521.5-OR1400018/18 ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia ibezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »