Monthly Archives: Kwiecień 2021

00094-6520.2-OR1100025/18/19 Wójcicki Jan POL023602020

POL023602020 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wójcicki Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602020. Nazwa operacji: zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz… Read More »

00024-6520.6-OR1600028/16 Sawicki Tomasz DEU000370606

DEU000370606 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sawicki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: DEU000370606. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim ŚWI-48. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy rybaka przez 24 miesiące… Read More »

POL023400966 Mordaka Jan 00764-6520.10-OR1100244/18

POL023400966 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Mordaka Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mordaka Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400966. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00056-6520.10-OR1600124/16 Sagan Rafał POL010601470

POL010601470 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sagan Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601470. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-17… Read More »

00031-6521.5-OR1400037/18 Kuklewicz Wacław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuklewicz Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

00121-6521.5-OR1200001/18 Dziembor Marian Stanisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziembor Marian Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno środowiskowe. Skrócony opis operacji: Obiekt stawowy znajdujący… Read More »

00406-6520.10-OR1600223/17 Gościniak Marta POL023600877

POL023600877 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Marta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600877. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-162… Read More »

Mączka Sp. z o.o. 00009-6523.2-SW0610004/17/18

Wzrost wartości sprzedaży produktów z sektora rybackiego poprzez zakup samochodu dostawczego wraz z basenem do transportu żywych ryb. W ramach operacji zostanie zatrudniony 1 pracownik na umowę o pracę. cel zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o p4 Mączka Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mączka Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny… Read More »

00008-6521.5-OR0100058/18 Kolaniak Maciej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolaniak Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie gospodarstwa stawowego w miejscowości Modlikowice o powierzchni 8.25 ha… Read More »

POL034302081 Litwin Alicja 00189-6520.10-OR1100272/16

POL034302081 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Litwin Alicja Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Litwin Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302081. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »