Monthly Archives: Kwiecień 2021

00064-6521.5-OR1500056/18 Grześkowiak Miłosz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grześkowiak Miłosz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi… Read More »

01171-6520.10-OR1100080/19 Budzisz Sławomir POL035101101

POL035101101 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035101101. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL023600854 Wawrzyniak Jacek 00111-6520.2-OR1100164/18/19

POL023600854 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Wawrzyniak Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wawrzyniak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600854. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków.. Skrócony opis operacji: Inwestycje na jednostce ŁEB-12… Read More »

00019-6520.8-OR1600037/17 Baran Leszek POL011802158

POL011802158 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baran Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802158. Nazwa operacji: Budowa domku letniskowego w Świnoujściu z przeznaczeniem… Read More »

00017-6521.5-OR1300052/18 Gawłowicz Robert

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawłowicz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja dwóch pakietów –… Read More »

00096-6520.10-OR1100075/16 Dziuba Piotr Włodzimierz POL036400978

POL036400978 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziuba Piotr Włodzimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400978. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00007-6523.2-SW0810004/1 7

Przywracanie i zabezpieczanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD poprzez wykoszenie stawu Hutnik w Tułowicach Małych oraz zakup wyposażenia Społecznej Straży Rybackiej niezbędnego do prowadzenia działań w zakresie zapobiegania i zwalczan 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 7. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Wykoszenie stawu Hutnik w… Read More »

Ośrodek Hodowli Pstrąga Dariusz Knioła Mariusz Engler Spółka Cywilna 00003-6521.3.1-OR1600020/17

zwiększenie konkurencyjności i rentowności4 Ośrodek Hodowli Pstrąga Dariusz Knioła Mariusz Engler Spółka Cywilna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Hodowli Pstrąga Dariusz Knioła Mariusz Engler Spółka Cywilna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup urządzeń do poprawy jakości produktów akwakultury. Skrócony opis operacji: zakup natleniaczy i agregatu prądotwórczego. Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i… Read More »

00663-6520.10-OR1100159/18 Tyszkiewicz Ewa POL023400993

POL023400993 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyszkiewicz Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400993. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL037402119 Sładkiewicz Kazimierz 00009-6520.11-OR1400022/17/18

POL037402119 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Sładkiewicz Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402119. Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznego środka transportu specjalistycznego. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów… Read More »