Monthly Archives: Maj 2021

00967-6520.10-OR1600145/19 Jama Janusz POL010801696

POL010801696 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jama Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801696. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL033800559 Kwidziński Paweł 00043-6520.9-OR1100032/17/18

POL033800559 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kwidziński Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwidziński Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800559. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim JAS-1 w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku… Read More »

00003-6520.4.2-OR1600003/19 Organizacja Rybaków Łodziowych-Producentów Rybnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Rybaków Łodziowych-Producentów Rybnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Obserwacja przyłowów w narzędziach połowowych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Skrócony opis… Read More »

Stowarzyszenie Kociołki 00029-6523.2-SW1510045/18

Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI jako miejsca spotkań i 4 Stowarzyszenie Kociołki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Kociołki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI. Skrócony opis operacji:… Read More »

00086-6520.2-OR1600119/18/19 Manuszewski Daniel POL023302161

POL023302161 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewski Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023302161. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-24. Skrócony opis operacji: Zakup sieci.… Read More »

00003-6520.4.1-OR1100001/19 Krajowa Izba Producentów Ryb

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajowa Izba Producentów Ryb . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kocham Bałtyk – Czysty Bałtyk. Skrócony opis operacji:… Read More »

00213-6523.2-SW1110343/18 Babiński sp. z o.o.

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup przesiewacza i jego utrzymanie przez okres minimum 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej oraz utworzenie dwóch miejsc pracy i utrzymanie ich minimum przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiński sp. z o.o. . Numer… Read More »

00011-6523.2-SW0500026/17/18 Michaś Tadeusz

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zmodernizowanie parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michaś Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń służących poprawie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego.. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów.… Read More »

01257-6520.10-OR1100166/19 Budzisz Robert POL033700623

POL033700623 PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA LUB WARUNKÓW PRACY 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700623. Nazwa operacji: TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Skrócony opis operacji: tymczasowe ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Cel… Read More »

POL035300723 Gabrych Celina 00127-6520.10-OR1100139/16

POL035300723 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Gabrych Celina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gabrych Celina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300723. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »