Monthly Archives: Czerwiec 2021

POL011801215 Hamala Tomasz 01010-6520.10-OR1600159/19

POL011801215 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Hamala Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hamala Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801215. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-31 przez… Read More »

00064-6520.11-OR1100075/17/18 Kohnke Łukasz POL033900551

POL033900551 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900551. Nazwa operacji: INWESTYCJA ZWIĘKSZAJACA WARTOSC PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA. Skrócony opis… Read More »

Haykocaviar Jaworska-Grigorian Dorota 00005-6521.3.3-OR1400002/17/19

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Haykocaviar Jaworska-Grigorian Dorota Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Haykocaviar Jaworska-Grigorian Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie nowego obiektu hodowli sandacza: tuneli z basenami dla hodowli sandacza. łącznika. hali inwentarskiej i budynku technicznego w obiegu zamknietym w systemie akwaponicznym w celu rozpoczęcia produkcji… Read More »

Ośrodek Kultury w Miliczu 00018-6523.2-SW0110006/17/18

Rozwój oferty turystycznej obszaru poprzez budowę parkingów turystycznych – niezbędnej infrastruktury przy szlakach pieszych i rowerowych biegnących w centrum miasta Milicza w połączeniu z utworzeniem nowego miejsca pracy4 Ośrodek Kultury w Miliczu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Miliczu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa parkingów turystycznych w Miliczu. Skrócony… Read More »

00041-6521.5-OR0100019/18 Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Grabownica… Read More »

295062.05 12-01 00002-6521.5-OR0600008/18

295062.05 Polska4 12-01 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 12-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 295062.05. Nazwa operacji: 221296.53. Skrócony opis operacji: 32-823. Cel operacji: Polska. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.05.2021. Kwota… Read More »

00045-6520.10-OR1400024/17 Wojciechowicz Adam POL037402150. POL037402151

POL037402150. POL037402151 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojciechowicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402150. POL037402151. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

POL010301668 Szczerba Bernard 00494-6520.10-OR1600151/16/18

POL010301668 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Szczerba Bernard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerba Bernard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301668. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-23 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL012101590 Bazylak Marian 00053-6520.11-OR1600008/17/18

POL012101590 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bazylak Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101590. Nazwa operacji: Poprawa jakości i wartości produktów rybołówstwa jednostki rybackiej RWL-4.. Skrócony opis operacji: 1. Samochód dostawczy o ładowności 790… Read More »

00009-6521.3.1-OR0700016/17/18 owane na dwóch stawach na pow 5.57 ha położonych w gminie Adamów obręb Gułów RSP nr 17 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 21183.97 00147-6521.5-OR0300114/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: owane na dwóch stawach na pow 5.57 ha położonych w gminie Adamów obręb Gułów RSP nr 17. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie… Read More »