Monthly Archives: Sierpień 2021

POL023401077 Piech Patryk 00004-6520.9-OR1600006/19

POL023401077 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Piech Patryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piech Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401077. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa na jednostce rybackiej UST-99. Skrócony opis operacji: Instalacja elektroniki okrętowej poprawiającej bezpieczeństwo jednostki. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Matacz Wojciech 00056-6521.5-OR0700034/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Matacz Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matacz Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie działań wodno-środowiskowych służących poprawie dobrej praktyki rybackiej. Skrócony opis operacji: Wspieranie działań wodno-środowiskowych służących poprawie dobrej praktyki rybackiej. Cel operacji:… Read More »

00063-6521.5-OR0100041/18 Stawy Pstrągowe Upiłka S.C.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. in Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Pstrągowe Upiłka S.C. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa stawów pstrągowych poprzez budowę oraz wyposażenie V poziomu stawów tarlakowych składających się z 4 basenów betonowych. 3 zespołów komór do systemu… Read More »

00078-6523.2-SW1410085/17/18 Bernadzki Przemysław

Rozwój działalności gospodarczej poprzez remont obiektu pensjonatowego „Stara Kuźnia”. co pozwoli na utworzenie jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dokonania płatności końcowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bernadzki Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podniesienie… Read More »

00010-6521.3.1-OR0300017/17/18 Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o.

810708.58 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań w ramach Działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” poprzez Gospodarstwo Rybackie „Samoklęski” sp. z o. o na terenie obiektu Samoklęski.… Read More »

Węgrzyn Renata 00050-6523.2-SW1610055/17/18

Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę basenu krytego.4 Węgrzyn Renata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Węgrzyn Renata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poszerzenie oferty Akacjowego Dworu poprzez uruchomienie basenu całorocznego w obiekcie – przebudowa przestrzeni podtarasowej pałacu w Trzebiatowie na pomieszczenia spa. Skrócony opis operacji: Budowa krytego basenu. Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez… Read More »

POL037402117. POL037402118 Sładkiewicz Radosław 00137-6520.10-OR1400055/18/19

POL037402117. POL037402118 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Sładkiewicz Radosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402117. POL037402118. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00043-6520 .11-OR1600012/17/18 POL012001411

POL012001411 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: .11-OR1600012/17/18. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001411. Nazwa operacji: Poprawa jakości i wartości produktów rybołówstwa jednostki rybackiej… Read More »

Kuczera Alojzy 00023-6521.5-OR1200018/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kuczera Alojzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Cel operacji:… Read More »

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej 00055-6523.2-SW1410069/17/18

Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez modernizację w 2018 roku placu zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach i utrzymanie4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »