Monthly Archives: Wrzesień 2021

00023-6520.8-OR1600023/17 Patryjas Zenon POL011801714

POL011801714 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801714. Nazwa operacji: Adaptacja istniejącego budynku na cele turystyki wędkarskiej..… Read More »

POL023200792 Surdel Wojciech 00137-6520.10-OR1600166/16

POL023200792 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Surdel Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Surdel Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200792. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-62 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki Marek „MAR-BUS” HANDEL i USŁUGI Marek 00049-6523.2-SW1210077/18

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii komunikacyjnej oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy zapewniających rozwój mikroprzedsiebiorstwa świadczącego usługi dla mieszkań4 Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki Marek „MAR-BUS” HANDEL i USŁUGI Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki… Read More »

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00012-6523.2-SW0110005/19

Utworzenie miejsc pracy poprzez modernizację obiektu gastronomicznego „Gospoda 8 Ryb” w Rudzie Sułowskiej4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospody 8 RYB. Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na… Read More »

Molęda Zbigniew 00060-6521.5-OR0100069/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Molęda Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molęda Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie pomocy finansowej w zakresie działania Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i… Read More »

00852-6520.10-OR1600458/18/19 Tulin Józef POL022600403

POL022600403 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tulin Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022600403. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »

POL023401050 Lis Bogdan 00218-6520.10-OR1100225/16

POL023401050 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Lis Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lis Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401050. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Rosołek Janusz 00002-6521.3.1-OR0700010/17/18

Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Broszków.4 Rosołek Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Broszków z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00862-6520.10-OR1600419/18/19 2021 00004-6520.9-OR1600020/17/18

00004-6520.9-OR1600020/17/18 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 2021. Numer Identyfikacyjny Statku: 00004-6520.9-OR1600020/17/18. Nazwa operacji: Poprawa warunków bezpieczeństwa i poprawy pracy na jednostce… Read More »

00023-6521.5-OR0500040/18 Gawleta Sylwester Andrzej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawleta Sylwester Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie pomocy finansowej. Skrócony opis operacji: Uzyskanie pomocy finansowej.… Read More »