Monthly Archives: Listopad 2021

Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych sp. z o.o. 00205-6523.2-SW1110361/18

Rozszerzenie działalności poprzez powiększenie łańcucha dostaw i utrzymanie miejsc pracy4 Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozszerzenie łańcucha dostaw poprzez zakup samochodowi sprzętu. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez… Read More »

POL037302078 Pawlukowski Mirosław 00147-6520.10-OR1400001/19

POL037302078 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Pawlukowski Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlukowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302078. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL033700624 Budzisz Zdzisław 01179-6520.10-OR1100117/19

POL033700624 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700624. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Kolasa Paweł 00038-6523.2-SW1310043/18

Wspomaganie produkcji rolniczej poprzez utworzenie działalności usługowej4 Kolasa Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolasa Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołóstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową… Read More »

00008-6520.9-OR1400012/17/18 Ruksztełło Tadeusz POL037400907

POL037400907 PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA. W TYM FLOTY ŁODZIOWEGO RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA LUB WARUNKÓW PRACY 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400907. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim PAS-99 w zakresie… Read More »

00002-6526-DPT00038/18/19 Ministerstwo Finansów

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Finansów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Audytowej w ramach Programu Operacyjnego – Rybactwo i Morze 2014-2020 w latach 2016-2018.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL033901999. POL033902159 Rotta Przemysław 01269-6520.10-OR1100239/19

POL033901999. POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rotta Przemysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033901999. POL033902159. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

01145-6520.10-OR1600241/19 Pasik Grzegorz POL011701308. POL023000453. POL023200807. POL033900556

POL011701308. POL023000453. POL023200807. POL033900556 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pasik Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011701308. POL023000453. POL023200807. POL033900556. Nazwa operacji: Tymczasowe… Read More »

01111-6520.10-OR1100057/19 Goliszek Piotr POL023401046

POL023401046 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goliszek Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401046. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL023100484 Romejko Grzegorz 00900-6520.10-OR1600008/19

POL023100484 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Romejko Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Romejko Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100484. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-3 przez… Read More »