Monthly Archives: Grudzień 2021

POL023402031 Wańtuchowicz Elżbieta Krystyna 00852-6520.10-OR1100372/18/19

POL023402031 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wańtuchowicz Elżbieta Krystyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Elżbieta Krystyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402031. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w celu ochrony żywych zasobów morza bałtyckiego.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00003-6520.11-OR1600068/17/18 Budzich Bartłomiej POL023300578

POL023300578 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzich Bartłomiej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300578. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa. Skrócony opis… Read More »

POL011802190 Garstka Janusz 00283-6520.10-OR1600096/17

POL011802190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Garstka Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garstka Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-36 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00004-6521.5-OR0500011/18 Garbaciak Klaudiusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garbaciak Klaudiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogu w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00002-6521.2-OR0800003/18/19 OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Promowanie akwakultury o wys 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie Ośrodek Zarybieniowy Knieja. Skrócony opis operacji: Na terenie obiektu stawowego Ośrodek Zarybieniowy Knieja zlokalizowanego na… Read More »

POL035800768 Medwiediuk Mikołaj 00708-6520.10-OR1100204/18

POL035800768 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Medwiediuk Mikołaj Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Medwiediuk Mikołaj. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800768. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

01266-6520.10-OR1100235/19 ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 2017-12-01

2017-12-01 41994 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2017-12-01. Nazwa operacji: 2019-11-01. Skrócony opis operacji: 69990. Cel operacji: 41994. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 81-198. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki… Read More »

01082-6520.10-OR1600082/19 Drewienkowski Andrzej POL023100498

POL023100498 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drewienkowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100498. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Postój statku rybackiego DBK-16 przez… Read More »

Nagoda Jerzy 00095-6521.5-OR1200055/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Nagoda Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nagoda Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dopłaty do stawów. Skrócony opis operacji: Choroń-Baranowizna 1a 42-360 Poraj. powiat Myszków staw nr 4 – pow. 0.63 ha nr działki… Read More »

00001-6523.2-SW0210003/17/18 Gmina Żnin

Tworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na obszarze LSR poprzez utwardzenie ciągu pieszego wraz z budową elementów małej architektury wzdłuż Jeziora Żnińskiego Małego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żnin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont i przebudowa ciągów… Read More »