Monthly Archives: Styczeń 2022

00573-6520.10-OR1100069/18 Kohnke Barbara POL033800352

POL033800352 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800352. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

00005-6524.4-OR1400003/17/18 Gospodarstwo Rybackie w Giżycku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie w Giżycku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie ciągu technologicznego produkcji w wytwornicę lodu. mroźnię i samochód izotermę. Skrócony opis operacji: wytwornica lodu. komora mroźnicza. samochód izoterma.… Read More »

Stadnina Koni Walewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00055-6521.5-OR0500065/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Stadnina Koni Walewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stadnina Koni Walewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Przemysław Mikoński i Wojciech Śledź spółka cywilna 00004-6521.3.2-OR1600003/18

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Przemysław Mikoński i Wojciech Śledź spółka cywilna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Przemysław Mikoński i Wojciech Śledź spółka cywilna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: poprawa efektywności i bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rybackiego. Skrócony opis operacji: zakup i montaż elektrowni fotowoltaicznej i… Read More »

00111-6523.2-SW1410016/18/19 Gmin Budry

Wyposażenie infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny na terenach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez budowę dwóch placów zabaw w miejscowościach Budzewo i Wola oraz rozbudowa pl 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmin Budry . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i… Read More »

Staszczak Małgorzata 00028-6521.3.1-OR1500041/17/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Staszczak Małgorzata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staszczak Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykonanie stawu rybnego. przebudowa i modernizacja istniejących stawów w Łubowiczkach oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą. Skrócony opis operacji: Wykonanie ziemnego stawu rybnego o powierzchni 2.5240 ha. Cel operacji: Zwiększenie… Read More »

POL022500372 Bednarek Maria 00139-6520.10-OR1600092/16

POL022500372 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Bednarek Maria Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500372. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-124 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00126-6521.3.1-OR0300033/17/18 m obiekcie chowu i hodowli ryb. Pakiet 2 realizowany będzie na powierzchni 179.34 ha Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 698529.3 00127-6521.5-OR0300016/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: m obiekcie chowu i hodowli ryb. Pakiet 2 realizowany będzie na powierzchni 179.34 ha. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu… Read More »

00042-6520.6-OR1600062/16 Szewczyk Stanisław POL023200751

POL023200751 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szewczyk Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200751. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej na statku rybackim DAR-29.. Skrócony… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej 00098-6523.2-SW1210132/19

Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy o charakterze lokalnym i regionalnym.4 Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Z Rybką w Dąbrowie Zielonej. Skrócony opis operacji: Promowanie.… Read More »