Monthly Archives: Luty 2022

00064-6520.10-OR1100128/16 Rydecki Andrzej POL036901878

POL036901878 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rydecki Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901878. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00044-6523.2-SW1510072/18/19 Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej

Celem operacji jest promocja obszaru NGR i popularyzowanie idei LSR poprzez utworzenie i upowszechnienie produktów turystycznych jako ofert dla biur podróży do końca 2020r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Obszar NGR jako produkt turystyczny i kompleksowa… Read More »

Szczepaniak Ryszard 00011-6521.3.1-OR0200003/19

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Z SEKTORA AKWAKULTURY4 Szczepaniak Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczepaniak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: BUDOWA OGRODZENIA GOSPODARSTWA RYBACKIEGO ORAZ ZAKUP POMPY WODY W CELU MODERNIZACJI GOSPODARSTWA ORAZ POPRAWY DOBROSTANU RYB.. Skrócony opis operacji: GOSPODARSTWO PROWADZONE PRZEZ PANA RYSZARDA SZCZEPANIAKA ZAMIERZA OGRODZIĆ STAWY RYBNE CHRONIĄC JE… Read More »

2018-01-01 bezpieczeństwa publicznego 00045-6521.5-OR0500057/18

2018-01-01 78949.554 bezpieczeństwa publicznego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: bezpieczeństwa publicznego. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 105266.07. Cel operacji: 78949.55. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 05-300. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Kwota Wkładu EFMR:… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 00008-6523.4-SW1510007/18/19

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura… Read More »

Klus Natalia 00090-6521.5-OR0300129/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Klus Natalia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klus Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura przyjazna środowisku.. Skrócony opis operacji: Podczas realizacji operacji wdrożone zostaną łącznie Pakiet 1 i Pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1.… Read More »

Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00010-6521.3.1-OR0100024/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w zwiększenie produkcji akwakultury w gospodarstwie rybackim Spółki Rybackiej „Niedźwiedzice” Sp z o.o. w Niedźwiedzicach. Skrócony opis operacji: Oświetlenie… Read More »

Gmin Budry 00111-6523.2-SW1410016/18/19

Wyposażenie infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny na terenach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez budowę dwóch placów zabaw w miejscowościach Budzewo i Wola oraz rozbudowa pl4 Gmin Budry Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmin Budry . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno- turystycznej na… Read More »

00035-6520.11-OR1600071/17/18 Włodyka Sławomir POL022900411

POL022900411 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900411. Nazwa operacji: Poprawa wartości produktów rybołówstwa złowionych przez CHY-2… Read More »

POL012001884. POL012002140 Podolska Magdalena 00962-6520.10-OR1600191/19

POL012001884. POL012002140 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Podolska Magdalena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001884. POL012002140. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »