Monthly Archives: Marzec 2022

POL023000482 Kruk Zbigniew 01052-6520.10-OR1600254/19

POL023000482 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kruk Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000482. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace UNI-29 przez… Read More »

POL010701739 Marzec Lech 00954-6520.10-OR1600129/19

POL010701739 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Marzec Lech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marzec Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701739. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-49 przez… Read More »

POL010601470 Sagan Rafał 00056-6520.10-OR1600124/16

POL010601470 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Sagan Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sagan Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601470. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-17 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Nowak Paweł 00091-6523.2-SW1110189/18

Wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie 3 nowych miejsc pracy poprzez zakup nowego sprzętu muzycznego4 Nowak Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup nowego instrumentu muzycznego – akordeonu koncertowego.. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie 3 nowych miejsc pracy poprzez zakup nowego… Read More »

01016-6520.10-OR1600165/19 Jankowski Piotr POL012000677

POL012000677 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jankowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012000677. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

Pawlak Zofia 00007-6521.5-OR1000010/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Pawlak Zofia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlak Zofia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja Pakietu 1 i Wymogu 2.1 w obiekcie stawowym Topilec 1. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk… Read More »

00284-6520.10-OR1100096/17 Granosik Wojciech POL023401076

POL023401076 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Granosik Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401076. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00814-6520.10-OR1100311/18/19 Bulewicz Adam POL036400995

POL036400995 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bulewicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400995. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00094-6523.2-SW1510098/18/19 Klub Żeglarski Kotwica

Celem operacji jest promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację tradycyjnych wianków. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klub Żeglarski Kotwica . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja wianków 2020. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego.… Read More »

Stankiewicz Janina 00013-6521.5-OR1000013/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Stankiewicz Janina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stankiewicz Janina. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe na stawach rybnych Gospodarstwa Rolnego Janiny Stankiewicz w obrębach Waliły i Pieszczaniki w ramach Pakietu 1 i Wymogu 2.1.… Read More »