Monthly Archives: Maj 2022

00166-6520.10-OR1600181/16 Szklarski Remigiusz POL010600389

POL010600389 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szklarski Remigiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600389. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-3… Read More »

00135-6523.2-SW1110300/18 Gmina Brusy

Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego poprzez organizację imprezy plenerowej w Brusach 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Brusy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja imprezy plenerowej w Brusach promującej dziedzictwo obszaru rybackiego. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz… Read More »

Kwasigroch Piotr Andrzej 00011-6521.3.1-OR1100015/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Kwasigroch Piotr Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwasigroch Piotr Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja i usprawnienie gospodarstwa Piotra Kwasigroch. Skrócony opis operacji: Modernizacja i usprawnienie gospodarstwa Piotra Kwasigroch. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji:… Read More »

POL022502179. POL022502200 Małachowski Zdzisław 00512-6520.10-OR1600198/18

POL022502179. POL022502200 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Małachowski Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Małachowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502179. POL022502200. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30… Read More »

00197-6520.10-OR1600243/16 Gościniak Marta POL023600877

POL023600877 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Marta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600877. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-162… Read More »

POL036501136 Chlebowski Zdzisław 00401-6520.10-OR1100182/17

POL036501136 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Chlebowski Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501136. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017 r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

POL036602044 Kaliszuk Paweł 01260-6520.10-OR1100262/19

POL036602044 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kaliszuk Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaliszuk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602044. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00055-6521.5-OR1400005/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na stawach w miejscowości Montowo. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.… Read More »

POL010601485 Olszewski Marek 00992-6520.10-OR1600109/19

POL010601485 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Olszewski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Olszewski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601485. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-33 przez… Read More »

00033-6520.8-OR1100053/17/18 Woś Marcin POL023200724

POL023200724 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woś Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200724. Nazwa operacji: Zakup naczepy izotermicznej wraz z ciągnikiem siodłowym… Read More »