Monthly Archives: Czerwiec 2022

POL023100486 Postój Stanisław 00904-6520.10-OR1600006/19

POL023100486 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Postój Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Postój Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100486. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-10 przez… Read More »

Suchoń Piotr 00028-6521.5-OR1300038/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Suchoń Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suchoń Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja Pakietu 1 oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o. 00029-6523.2-SW1110033/17/18

Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji e ośrodku hodowlanym w Jutrzence. w efekcie której utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy.4 Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Optymalizacja sposobów chowu w zależności od zmieniających się warunków… Read More »

Rapacewicz Marian 00026-6521.5-OR0300039/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Rapacewicz Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rapacewicz Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultury w świadczeniu usług środowiskowych. Zakresem operacji jest realizacja pakietu 1 oraz pakietu 2… Read More »

1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy 00401-6520.10-OR1100182/17

1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów.… Read More »

POL023302161 Manuszewski Daniel 00319-6520.10-OR1600074/17

POL023302161 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Manuszewski Daniel Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewski Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023302161. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-24 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00725-6520.10-OR1600375/18/19 Ociesa Jarosław POL011801736

POL011801736 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ociesa Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801736. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00008-6523.2-SW1310009/18 Gmina Krasocin

Podniesienie jakości życia mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju Świętokrzyskiej Rybackiej lokalnej Grupy Działania poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego ze ścieżką ekologiczna 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krasocin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczynie ze ścieżką ekologiczną. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój… Read More »

00018-6521.3.1-OR0600007/19 w ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb.Operacja spełnia wymagania Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 453377.85 00028-6521.5-OR0600019/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: w ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb.Operacja spełnia wymagania. Numer… Read More »

POL023002136 Kruk Patryk 00103-6520.2-OR1600114/18/19

POL023002136 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Kruk Patryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023002136. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na jednostce rybackiej UNI-22. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie… Read More »