Monthly Archives: Lipiec 2022

POL022900410 Zdonek Eugeniusz 01075-6520.10-OR1600122/19

POL022900410 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Zdonek Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdonek Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900410. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceCHY-1 przez 20… Read More »

00071-6523.2-SW1410100/17/18 Bernadzki Przemysław

Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bernadzki Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja obiektu oraz propagowanie lokalnych zasobów.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów… Read More »

00037-6521.5-OR0300025/18 Jarosz Jakub

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jarosz Jakub. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

01080-6520.10-OR1600079/19 Żuchowski Piotr POL023300574

POL023300574 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300574. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 20… Read More »

00109-6523.2-SW1410001/19 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach i utrzymanie jej przez okres 5 lat od wypłaty płatności końcowej przez ARiMR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

Czechura Stanisław 00010-6521.5-OR1200094/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Czechura Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czechura Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne i przyjazne środowisku praktyki i techniki w chowie i hodowli ryb sposobem zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rybackiego.. Skrócony opis operacji: Wnioskodawca… Read More »

POL022500312 Stasiołek Tomasz 00023-6520.6-OR1600027/16

POL022500312 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów”.4 Stasiołek Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stasiołek Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500312. Nazwa operacji: W wyniku złomowania statku rybackiego utrata miejsca pracy przez 24 miesiące.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-58. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową… Read More »

01136-6520.10-OR1100183/19 Dragan Magdalena POL036101009

POL036101009 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dragan Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101009. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00025-6521.5-OR1500078/18 Sokołowski Zdzisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sokołowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rolno-rybackim… Read More »

00005-6526-MGMiŻŚ00002/19 ARiMR

Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Najem. zakup energii i utrzymanie pomieszczeń biurowych dla pracowników Centrali ARiMR realizujących zadania związane z obsługą PO Rybactwo i Morze w 2019 roku.… Read More »