Monthly Archives: Sierpień 2022

00143-6523.2-SW1110249/18 GHD Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozwój spółki GHD Budownictwo poprzez budowę Centrum Budownictwa Modułowego w miejscowości Chojniczki 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GHD Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój innowacyjnych gałęzi budownictwa poprzez utworzeznie Centrum Budownictwa Modułowego w miejscowości Chojniczki. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie… Read More »

POL036201023 Ciechanowicz Janusz 00884-6520.10-OR1100383/18/19

POL036201023 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Ciechanowicz Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ciechanowicz Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201023. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w celu ochrony żywych zasobów morza bałtyckiego.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

00004-6524.3-OR1100001/19 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Monitoring dioksyn oraz PCB w rybach poławianych w Polskich Obszarach Morskich. Analizy chemiczne oraz dobre praktyki w monitoringu.. Skrócony opis operacji: art.… Read More »

POL022600403 Tulin Józef 00284-6520.10-OR1600097/17

POL022600403 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Tulin Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tulin Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022600403. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace USM-19 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00014-6521.5-OR0800026/18 Pawliszyn Krzysztof

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawliszyn Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb..… Read More »

00056-6523.2-SW1510055/18/19 Sztochel Magda

Zakup samoobsługowej mobilnej maszyny piorącej i zatrudnienie 3 osób w roku 2019 r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sztochel Magda. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój firmy poprzez zakup mobilnej maszyny piorącej. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie… Read More »

00813-6520.10-OR1600404/18/19 Bochowicz Andrzej POL010301662. POL010301663

POL010301662. POL010301663 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bochowicz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301662. POL010301663. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

POL023600888 Grzędzicka Irena 00716-6520.10-OR1100194/18

POL023600888 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Grzędzicka Irena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzędzicka Irena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600888. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Pasieczny Jan 00011-6523.2-SW0110007/19

Zwiększenie sprzedaży gospodarstwa rybackiego Stawczyk poprzez ułatwienie dostępu dla klientów obiektów gospodarstwa oraz dostosowanie gospodarstwa do wymogów klientów w sprzedaży bezpośredniej ryb4 Pasieczny Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pasieczny Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój sprzedaży ryb gospodarstwa rybackiego w Stawczyku. Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy.… Read More »

00033-6523.2-SW1610073/17/18 Gmina Chociwel

Rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez budowę zaplecza sanitarnego przy plaży miejskiej w Chociwlu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chociwel . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa zaplecza sanitarnego przy plaży miejskiej w Chociwlu.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa… Read More »