Monthly Archives: Wrzesień 2022

AKME-Zdzisław Wiśniewski Sp. z.o.o. 00016-6523.2-SW0410005/18/19

Poprawa jakości funkcjonowania gospodarstwa rybackiego Lubiatka w Lubiatowie oraz dostosowanie struktury ośrodka do zmieniającego się rynku poprzez rozbudowę karczmy o część hotelową oraz utrzymanie miejsca pracy4 AKME-Zdzisław Wiśniewski Sp. z.o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: AKME-Zdzisław Wiśniewski Sp. z.o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój gospodarstwa rybackiego Lubiatka poprzez rozbudowę karczmy o… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy 00009-6523.2-SW0210016/17/18

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup i wypożyczanie bezpiecznych i wyposażonych łodzi turystyczno-wędkarskich. wydanie vademecum ABC wędkowania oraz przeprowadzenie warsztatu ABC wędkowania4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażone i bezpieczne łodzie turystyczno-wędkarskie. vademecum… Read More »

POL023300570 Kozdroń Zbigniew 00055-6520.2-OR1600090/18/19

POL023300570 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. redukcja niechcianych niechcianych połowów poprzez zakup selektywnych sieci stawnych.4 Kozdroń Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozdroń Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300570. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego JAR-22. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. redukcja niechcianych niechcianych… Read More »

Gmina Przyrów 00086-6523.2-SW1210102/18/19

Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego. o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych. wpływające na rozwój innowacyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej.4 Gmina Przyrów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przyrów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na… Read More »

00162-6523.2-SW1610228/18 Gmina Białogard

Budowa Strefy Rekreacji w Białogórzynie. wielopokoleniowego miejsca służącego do rekreacji dla mieszkańców i poprawiającego infrastrukturę turystyczną miejscowości 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Białogard . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa Strefy Rekreacyjnej. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i… Read More »

POL036401003 Kołkowski Roman 00330-6520.10-OR1100022/17

POL036401003 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kołkowski Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołkowski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401003. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00034-6520.10-OR1400030/16 Ruksztełło Roman POL037402068

POL037402068 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402068. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie dzłalałności połowowej. Skrócony opis operacji: PAS-64… Read More »

00072-6520.2-OR1600029/18/19 Boruciński Jerzy POL010601474

POL010601474 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych łodzi rybackiej TRB-20. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Choczewo 00211-6523.2-SW1110368/18

Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo4 Gmina Choczewo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Choczewo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo. Skrócony opis operacji: 4.04.2001. Cel operacji: Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez… Read More »

00001-6524.4-OR1600003/17 Przetwórstwo Ryb produkcyjne „MORS” Wanda Michalak. Bolesław Michalak Spółka Jawna

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przetwórstwo Ryb produkcyjne „MORS” Wanda Michalak. Bolesław Michalak Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa efektywności procesu technologicznego obróbki wstępnej ryb. przemrażania półproduktu marynowanego i automatyzacja procesu zadawania sosów poprzez zakup maszyn… Read More »