Monthly Archives: Listopad 2022

5.04.2021 arzanie produktów rybołówstwa i akwakultury 00001-6524.4-OR1600003/17

5.04.2021 Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.4 arzanie produktów rybołówstwa i akwakultury Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: arzanie produktów rybołówstwa i akwakultury. Numer Identyfikacyjny Statku: 5.04.2021. Nazwa operacji: 00010-6524.4-OR1100010/17/18. Skrócony opis operacji: Operacja przewiduje budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów i palników. poprawę warunków bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładzie… Read More »

POL023401030 Zemła Zbigniew 00785-6520.10-OR1100268/18/19

POL023401030 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Zemła Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zemła Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401030. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00055-6521.5-OR1400005/18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na stawach w… Read More »

POL011802190 Garstka Janusz 00500-6520.10-OR1600112/18

POL011802190 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Garstka Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garstka Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace Świ-36 przez… Read More »

Gmina Filipów 00009-6523.2-SW1010030/17/18

Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki utworzeniu obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie przy Szkole Podstawowej w Filipowie oraz jego udostępnieniu na użytek publiczny.4 Gmina Filipów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Filipów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury… Read More »

00015-6521.3.1-OR1400046/17/18 Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa obiektu- budowa sześciu stawów. zakup materiału zarybieniowego na pierwszy cykl zarybieniowy oraz zakup środka… Read More »

POL010101693. POL010102256 Kostecki Piotr 01133-6520.10-OR1600237/19

POL010101693. POL010102256 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kostecki Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostecki Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101693. POL010102256. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

00974-6520.10-OR1600153/19 Bazylak Sławomir POL012101628

POL012101628 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101628. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

00166-6523.2-SW1110318/18 Gmina Borzytuchom

Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Borzytuchom . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo. Skrócony opis operacji: 4.04.2001. Cel operacji: Stworzenie ogólnodostępnej… Read More »

Wójcicki Grzegorz 00012-6521.5-OR1300027/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Wójcicki Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wójcicki Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu1 na powierzchni… Read More »