Monthly Archives: Grudzień 2022

00697-6520.10-OR1600355/18/19 Dobraszak Stanisław POL012201636

POL012201636 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobraszak Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201636. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00011-6523.2-SW1010038/17/18 Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach

Ochrona ryb i ekosystemów wód płynących oraz ograniczenie działań kłusowniczych na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach obejmujących zasięgiem obszary rybackie pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu niezbędnego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

2016-01-01 zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 00029-6526-DPT00015/19

2016-01-01 155034.754 zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2019-06-01. Skrócony opis operacji: 206713. Cel operacji: 155034.75. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 31-156. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 – Pomoc techniczna. Kwota Wkładu… Read More »

POL023401906 Klusek Robert 00206-6520.10-OR1100117/16

POL023401906 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Klusek Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klusek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401906. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej UST-101 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

Koczurkiewicz Marek Stanisław 00091-6521.5-OR1200057/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Koczurkiewicz Marek Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koczurkiewicz Marek Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.. Skrócony opis operacji: Obiekt Wola położony jest w… Read More »

00860-6520.10-OR1100302/18/19 Barski Jacek POL036501138. POL036901171

POL036501138. POL036901171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501138. POL036901171. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

POL036101004 Ziarko Tadeusz 00279-6520.10-OR1100045/17

POL036101004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Ziarko Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziarko Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00033-6521.5-OR0100004/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Radziądz I.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Starych i Berezówce w gm. Zalesie. w powiecie Bialskim. woj. Lubelskim. W gospodarstwie jest 8 stawów typu karpiowego produkcyjnych o powierzchni 21.9414 ha lustra wody. 00002-6521.5-OR1100003/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 88650.24 Starych i Berezówce w gm. Zalesie. w powiecie Bialskim. woj. Lubelskim. W gospodarstwie jest 8 stawów typu karpiowego produkcyjnych o powierzchni 21.9414 ha lustra wody. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Starych i Berezówce w gm.… Read More »

00002-6520.9-OR1400017/17/18 Pieciukiewicz Jan POL037402298

POL037402298 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieciukiewicz Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402298. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pracy na łodzi… Read More »