Monthly Archives: Styczeń 2023

00582-6520.10-OR1100116/18 Budzisz Zdzisław POL033700624

POL033700624 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700624. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel… Read More »

00570-6520.10-OR1100064/18 Banasik Katarzyna POL023401044

POL023401044 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banasik Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401044. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

00075-6520.9-OR1100094/17/18 PUH „DANMIR” S.C. Danuta i Mirosław Jędrych POL034500069

POL034500069 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH „DANMIR” S.C. Danuta i Mirosław Jędrych . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500069. Nazwa operacji: Doposażenie… Read More »

00237-6520.10-OR1600041/17 Stefański Mirosław Jan POL011201644

POL011201644 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stefański Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00017-6521.3.1-OR1400047/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje prowadzące do wzrostu produkcji w gospodarstwie rybackim Ruś. Skrócony opis operacji: wzrost pordukcji. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności… Read More »

POL023401045 Bajko Marcin 00049-6520.6-OR1600080/16

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Bajko Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bajko Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego zezłomowania.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi… Read More »

POL033802183 Kozioł Tomasz Jan 00030-6520.2-OR1400005/18/19

POL033802183 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Kozioł Tomasz Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802183. Nazwa operacji: Wyposażenie statku rybackiego JAS-91 w sprzęt rybacki o lepszej selektywności. Skrócony opis operacji: Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie… Read More »

00009-6520.2-OR1600046/18/19 dów 1.08.2021

1.08.2021 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: dów. Numer Identyfikacyjny Statku: 1.08.2021. Nazwa operacji: 00013-6520.8-OR1600022/19. Skrócony opis operacji: Zakup: Samochodu typu Van… Read More »

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Polskie Towarzystwo Rybackie 00001-6521.6-OR1400002/17/19

Rozwój szkoleń zawodowych. nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie4 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Polskie Towarzystwo Rybackie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Polskie Towarzystwo Rybackie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promowanie wiedzy o akwakulturze wspierającej hodowców i rybackich użytkowników wód śródlądowych. Skrócony… Read More »

Borowiecki Marcin 00018-6521.5-OR1300033/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Borowiecki Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borowiecki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na… Read More »