Monthly Archives: Luty 2023

00118-6521.5-OR1200119/18 Szlósarczyk Janusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szlósarczyk Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

00006-6520.9-OR1400015/17/18 Sawicki Marcin POL037402121

POL037402121 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sawicki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402121. Nazwa operacji: Inwestycje na statku PAS-78 w zakresie poprawy… Read More »

POL034602296 Budzisz Tomasz 01046-6520.10-OR1100025/19

POL034602296 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034602296. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00049-6523.2-SW1610063/17/18 Kędziora Marek

Różnicowanie działalności przedsiębiorstwa oraz restrukturyzacja przedsiębiorstwa poprzez wzrost innowacyjności i atrakcyjności gospodarczej „Przystani Wodniak” na obszarze LGD z zachowaniem wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru. Operacja zakłada 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędziora Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: PRZYSTAŃ WODNIAK INNOWACYJNĄ SZANSĄ NA WZROST GOSPODARCZY AKTYWNOŚCI… Read More »

00485-6520.10-OR1600076/18 Wiśniewski Mariusz POL010601480

POL010601480 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601480. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »