4.02.2021 oju 00055-6523.2-SW1510056/18/19

By | 9 października 2014

4.02.2021 Głównym zadaniem operacji jest zakup środków transportu wewnętrznego i urządzeń technicznych służących podniesieniu wartości produktów akwakultury. hodowlanego łososia atlantyckiego. poprzez rozwijanie łańcucha dostaw. W ramach realizacji przedsięwzięcia 4 oju

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: oju.

Numer Identyfikacyjny Statku: 4.02.2021.

Nazwa operacji: 00126-6523.2-SW1610091/17/18.

Skrócony opis operacji: przedsięwzięcie 1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa. rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 r. 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miej.

Cel operacji: Głównym zadaniem operacji jest zakup środków transportu wewnętrznego i urządzeń technicznych służących podniesieniu wartości produktów akwakultury. hodowlanego łososia atlantyckiego. poprzez rozwijanie łańcucha dostaw. W ramach realizacji przedsięwzięcia .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 248029.69.

Kwota Wkładu EFMR: 105411.9.

Kod Pocztowy: 72-343.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozw.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW1510056/18/19.


Zwiększenie roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność na obszarze rybackim w miejscowości Swornegacie w okresie realizacji zadania4 Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Świat wodny Kaszub -Swornegacie.

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Zwiększenie roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność na obszarze rybackim w miejscowości Swornegacie w okresie realizacji zadania.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20614.2.

Kwota Wkładu EFMR: 14875.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00124-6523.2-SW1110299/18.wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej, współczynnik przewodzenia ciepła stal, jaszczow, scenariusz zajęć klasa 1, strona dla rodzin zastępczych, dpm szczecinek, artykuły biurowe opole, robert antoszkiewicz, krowy do sprzedania, radio podlasie archiwum, agencja nieruchomości rolnych lublin, smogulecka, przetargi dla wojska, sumin gmina biskupiec, 2011 rok, netto morzyczyn, jw brodnica, trylinka to sześciokątna kostka betonowa, dwory na sprzedaz, anr przygodzice, arimr lista rankingowa modernizacja gospodarstw rolnych 2020, rb-z, jaszów, jak zostać rolnikiem 2019, wypłata wynagrodzenia w gotówce potwierdzenie, powierzchnia tokio…