81/18/19 00068-6523.2-SW15300

By | 28 stycznia 2018

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Skoki poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury.4 81/18/19

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 81/18/19.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Potrzanowo na terenie działki nr 500/6. obręb 0015 Potrzanowo. jednostka ewidencyjna Skoki.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej tworzenie. rozwój oraz wyposażenie i.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Skoki poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75085.77.

Kwota Wkładu EFMR: 28333.05.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00068-6523.2-SW15300.


Podjęcie działalności gospodarczej niezwiązanej z branżą rybacką oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup koparko-ładowarki.4 Sobik Dawid

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobik Dawid.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup maszyny budowlanej..

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołóstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności g.

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej niezwiązanej z branżą rybacką oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup koparko-ładowarki..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 263000.

Kwota Wkładu EFMR: 64829.5.

Kod Pocztowy: 43-331.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00059-6523.2-SW1210081/18.


Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa rybackiego poprzez wprowadzenie nowych usług nie związanych z produkcją rybacką4 Kuziora Adam

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuziora Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika. kosiarki bijakowej oraz samochodu z basenem.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich o obszarach akwakultury.

Cel operacji: Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa rybackiego poprzez wprowadzenie nowych usług nie związanych z produkcją rybacką.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 299080.89.

Kwota Wkładu EFMR: 127109.

Kod Pocztowy: 37-403.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.2-SW0910046/18.


Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców Doliny Baryczy dzięki koordynacji i promocja edycji 2019 Dni Karpia w Dolinie Baryczy4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kontynuacja działań angażujących partnerów LGD. wsparcie promocji i organizacji Dni Karpia w Dolinie Baryczy – edycja 2019.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzania tym.

Cel operacji: Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców Doliny Baryczy dzięki koordynacji i promocja edycji 2019 Dni Karpia w Dolinie Baryczy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 56000.

Kwota Wkładu EFMR: 38250.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0130001/19.ogłoszeniem, gmina gardeja bip, szkoła grodzisko dolne, dachówka rozbiórkowa, bip jemielno, horodlo ogłoszenia, opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym, hubert sobolewski, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa dopłaty, druk zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, żerniki wielkie, kowr bydgoszcz kontakt, rzerzeczyce, porzytek, kolano wentylacyjne prostokątne…