Author Archives: admin123456

POL036701146 Morawski Jan 00750-6520.10-OR1100238/18

POL036701146 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Morawski Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701146. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00218-6520.10-OR1100225/16 Lis Bogdan POL023401050

POL023401050 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lis Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401050. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Trzcianka 00040-6523.2-SW1510037/18

Propagowanie dobrostanu społecznego oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance4 Gmina Trzcianka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Trzcianka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i… Read More »

00146-6520.2-OR1100064/18/19 Pilarczyk Ryszard POL023401005

POL023401005 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilarczyk Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401005. Nazwa operacji: zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę UST-24. Skrócony opis operacji:… Read More »

00779-6520.10-OR1100261/18 Konkel Hieronim POL033800400

POL033800400 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Hieronim. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800400. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: JAS-102 łączna ilość dni 30… Read More »

POL010701462. POL010701681 Zdanowicz Tomasz 01096-6520.10-OR1600193/19

POL010701462. POL010701681 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Zdanowicz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdanowicz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701462. POL010701681. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

Niedzielski Edward 00141-6521.5-OR0300105/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Niedzielski Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Niedzielski Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo.zasoboszczędnej. innowacyjnej.konkurencyjnej. Skrócony opis operacji: Wsparcie. wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli… Read More »

00106-6521.5-OR1200084/18 Karoń Jarosław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karoń Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

00024-6520.2-OR1400027/18/19 Żydziak Piotr POL037400862

POL037400862 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400862. Nazwa operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa przy użyciu statku rybackiego FRO-20 na środowisko… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu 00096-6523.2-SW1410052/18/19

Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup wyposażenia monitorującego. służącego do walki z kłusownictwem oraz utrzymanie go przez 5 lat od daty płatności końcowej przez ARiMR4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »