Author Archives: admin123456

Gmina Konarzyny 00128-6523.2-SW1110289/18

Promocja regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe poprzez wydanie albumu „Konarzyny w obiektywie”4 Gmina Konarzyny Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konarzyny . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Konarzyny w obiektywie. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Cel operacji: Promocja regionu w oparciu… Read More »

00003-6520.9-OR1400014/17/18 Zmitrowicz Zbigniew POL 03730201

POL 03730201 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zmitrowicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL 03730201. Nazwa operacji: Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa na… Read More »

00638-6520.10-OR1600124/18 Budner-Wachowiak Aleksandra POL012201631

POL012201631 :Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budner-Wachowiak Aleksandra. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201631. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL023200806 Drzewucki Andrzej 00651-6520.10-OR1600224/18

POL023200806 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Drzewucki Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drzewucki Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200806. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-110 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00095-6520.9-OR1100059/17/18 Chlebowski Zdzisław POL036501136

POL036501136 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501136. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa. zdrowia i warunków pracy na… Read More »

Muża Tadeusz 00055-6520.6-OR1100039/17

Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Muża Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01. Data… Read More »

Potapski Jerzy 00007-6520.9-OR1600037/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Potapski Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi MIZ-4. Skrócony opis operacji: -Radiotelefon przenośny -Odbiornik-Światło do pasa ratunkowego-Echosonda… Read More »

00030-6521.5-OR1500024/18 Kąkolewski Sławomir

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kąkolewski Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim… Read More »

00038-6523.2-SW1110075/17/18 Gmina Miejska Łeba

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD Dorzecze Łeby poprzez budowę obiektów publicznej infrastruktu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miejska Łeba . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Urządzenie parku Misjonarzy… Read More »

POL012202199 Polakiewicz Bogdan 00014-6520.9-OR1600038/17/18

POL012202199 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego ry6bołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Polakiewicz Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polakiewicz Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202199. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi NIE-14. Skrócony opis operacji: -A2004 Autopilot-HS60 – GPS KOMPAS-S35… Read More »