Category Archives: Bez kategorii

„REKIN” Jan Mozolewski i Wspólnicy Spółka Jawna 00003-6524.4-OR1000002/17/18

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 „REKIN” Jan Mozolewski i Wspólnicy Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „REKIN” Jan Mozolewski i Wspólnicy Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wprowadzenie nowego produktu oraz procesu technologicznego w zakladzie przetwórstwa rybnego REKIN Jan Mozolewski i Wspólnicy sp. j.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL036901171 Barski Jacek 00012-6520.9-OR1100008/17/18

POL036901171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Barski Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901171. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim PIA-96 w zakresie poprawy bezpieczeństwa. zdrowia. higieny i warunków pracy.. Skrócony opis operacji: Operacja… Read More »

00091-6520.2-OR1600061/18/19 Podolska Magdalena POL012001884

POL012001884 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001884. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce DZI-71. Skrócony opis operacji: Zakup… Read More »

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Osiągnięcie tego celu będzie zrealizowane przez zastosowanie innowacyjnych technologii opartych o wielokrotne wykorzystanie wody i jej biofiltrację (tzw. pełny recyrkulat). Zaletami hodowli ryb w pełnym recyrkulacie jest przede wszystkim miminalizacja ryzyk biologicznych poprzez odcięcie ryb od wpływu środowiska zewnętrznego (produkcja odbywa się w hali). możliwośc prowadzania produkcji w cyklu całorocznym poprzez zminimalizowanie np. wpływu temperatur na tucz ryb jak również zasobooszczędność wyrażająca się wielokrotnym wykorzystaniu wody. Wszystkie te czynniki sprawiają iż hodowla ryb w pełnym recyrkulacie ma wiele zalet w stosunku do tradycyjnej hodlowli prowadzonej na wodach otwartych – z tego też powodu w zachodniej Europie hodo ) – wg kosztorysu. Zakup pomp centryfugowych wraz z wężami zasilającymi – wg kosztorysu Zakup sortownicy na obiekt tuczowy – wg kosztorysu. 00046-6521.5-OR1200062/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Osiągnięcie tego celu będzie zrealizowane przez zastosowanie innowacyjnych technologii opartych o wielokrotne wykorzystanie wody i jej biofiltrację (tzw. pełny recyrkulat). Zaletami hodowli ryb w pełnym recyrkulacie jest przede wszystkim miminalizacja ryzyk biologicznych poprzez odcięcie ryb od wpływu środowiska zewnętrznego (produkcja odbywa się w hali). możliwośc prowadzania produkcji… Read More »

POL010301665 Piotrowski Paweł 00018-6520.9-OR1600007/19

POL010301665 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Piotrowski Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piotrowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301665. Nazwa operacji: Poprawa w zakresie bezpieczeństwa. zdrowia i warunków pracy na jednostce rybackiej DĄB-21.. Skrócony opis operacji: Zakup: kombinezonów. kaloszy.… Read More »

633989.15 2022-12-01 00058-6521.5-OR0700037/18

633989.15 Polska4 2022-12-01 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 2022-12-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 633989.15. Nazwa operacji: 475491.86. Skrócony opis operacji: 46-034. Cel operacji: Polska. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.05.2021. Kwota… Read More »

00005-6520.6-OR1100003/16 Molenda Krzysztof POL023400982

POL023400982 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molenda Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400982. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Złomowanie statku rybackiego.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową.… Read More »

POL022502070 XMODAR USTKA SP. Z O. O. 00838-6520.10-OR1100285/18/19

POL022502070 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 XMODAR USTKA SP. Z O. O. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: XMODAR USTKA SP. Z O. O. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502070. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL036901154. POL036901163 Banach Piotr 01117-6520.10-OR1100150/19

POL036901154. POL036901163 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej4 Banach Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901154. POL036901163. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. Cel operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01. Wydatki… Read More »

POL023200756 Zawada Grzegorz 00029-6520.9-OR1600030/17/18

POL023200756 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Zawada Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200756. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-28 w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: -Kombinezon ocieplany Fox-Ubranie… Read More »