Category Archives: Bez kategorii

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. cji karpi w danym obiekcie chowu i hodowli ryb. Obiekt stawy rybne Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ułężu położony jest na terenie miejscowości Ułęż gmina Ułęż pow. rycki woj. Lubelskie. 00043-6521.5-OR0500046/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 289559.84 cji karpi w danym obiekcie chowu i hodowli ryb. Obiekt stawy rybne Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ułężu położony jest na terenie miejscowości Ułęż gmina Ułęż pow. rycki woj. Lubelskie. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: cji… Read More »

Tryler Tadeusz 00066-6521.5-OR0100064/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Tryler Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tryler Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rekompensaty wodnośrodowiskowe do stawów rybnych w gm. Podgórzyn. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

00056-6523.2-SW1610020/17/18 Gmina Gościno

Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie… Read More »

JASIŃSKI KRZYSZTOF 00123-6521.3.1-OR0300044/17/18

Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost produkcji rybackiej o 100 ton4 JASIŃSKI KRZYSZTOF Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: JASIŃSKI KRZYSZTOF. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim „Jagodne” Krzysztof Jasiński. Skrócony opis operacji: W ramach przedmiotowej operacji zamierzam realizować w moim gospodarstwie rybackim nastepujace pakiety/wymogi:Pakiet1-podstawowy. obejmujący… Read More »

00052-6521.5-OR0100001/18 Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe… Read More »

00583-6520.10-OR1100074/18 Muża Robert POL033800363. POL036701153

POL033800363. POL036701153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800363. POL036701153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

00152-6521.5-OR0300049/18 GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi srodowiskowe.… Read More »

POL036801111. POL036901159 Kramek Sylwester Tomasz 00102-6520.2-OR1100099/18/19

POL036801111. POL036901159 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Kramek Sylwester Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kramek Sylwester Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801111. POL036901159. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00038-6523.2-SW1610080/17/18 Gmina Warnice

Powstanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad jez. Miedwie z historycznym obrazem rybactwa w postaci siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Wierzbnie. gm. Warnice. co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej terenu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Warnice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej –… Read More »

00258-6520.10-OR1600036/17 Tkaczonek Jerzy POL011601321

POL011601321 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tkaczonek Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601321. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ-8… Read More »