Category Archives: Bez kategorii

POL010601479 Parma Dariusz 00128-6520.10-OR1600119/16

POL010601479 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Parma Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Parma Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601479. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-26 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

szwecja narty

00604-6520.10-OR1100030/18 Kot Zbigniew POl036101013

POl036101013 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kot Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POl036101013. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

szwecja narty

POL037400904 Kozioł Paweł 00079-6520.10-OR1400005/18

POL037400904 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków prac4 Kozioł Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400904. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowejy. Skrócony opis operacji: PAS-55. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i… Read More »

szwecja narty

Lis Natalia 00072-6523.2-SW1310091/19

Wspomaganie rozwoju rynku pracy oraz zwiększenie możliwości korzystania z usług turystycznych poprzez zakup 2 domków całorocznych.4 Lis Natalia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lis Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup domków całorocznych z przeznaczeniem na cele turystyczne.. Skrócony opis operacji: „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia… Read More »

szwecja narty

Babiński Piotr Edmund 00263-6523.2-SW1110426/19

utworzenie nowego podmiotu w zakresie działalności gospodarczej poprze zakup maszyn. niezbędnego oprogramowania. które umożliwiają firmie GlassBlue powstanie i dynamiczne wejście na rynek4 Babiński Piotr Edmund Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiński Piotr Edmund. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej – powstanie firmy Spinker. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

szwecja narty

POL033801027 Necel Eugeniusz 00926-6520.10-OR1100446/18/19

POL033801027 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Necel Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Necel Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801027. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

szwecja narty

Sagan Mieczysław 00082-6521.5-OR0300052/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Sagan Mieczysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sagan Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie rybackim „Loret” w Chodlu. Skrócony opis… Read More »

szwecja narty

Pająk Marek 00026-6521.5-OR1200099/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Pająk Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pająk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe na stawach Jedynka.Dwójka.Trójka.Czwórka położonych w miejscowości Hecznarowice. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik… Read More »

szwecja narty

POL022400635 Neumann Władysław 01114-6520.10-OR1600213/19

POL022400635 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Neumann Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Neumann Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400635. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 20 dni w roku 2019 przez statek rybacki DWI-15. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

szwecja narty

POL023401041 Kamiński Rafał 00078-6520.6-OR1600013/17

POL023401041 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Kamiński Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401041. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim UST-48. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

szwecja narty