Category Archives: Bez kategorii

00003-6521.5-OR1600005/18 Kotowicz Bernard

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kotowicz Bernard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: działanie 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w Ośrodku Stawowym „Mąkowary”.… Read More »

Sobolewski Henryk 00045-6523.2-SW0210002/18/19

Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR. w tym sektora rybackiego poprzez budowę budynku służącego racjonalnej gospodarce rybnej. podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz utworzenie 3 miejsc pracy4 Sobolewski Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobolewski Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynku służącego prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybnej drogą do podjęcia i rozwoju działalności na… Read More »

POL033902159 Rotta Przemysław Tadeusz 00014-6520.9-OR1100055/17/18

POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz bezpieczeństwa i warunków pracy4 Rotta Przemysław Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902159. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40 w nowoczesne urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne. Skrócony opis operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40… Read More »

00005-6520.8-OR1 Dawidowski Mirosław POL010702130

POL010702130 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dawidowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702130. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej poprzez świadczenie… Read More »

00087-6523.2-SW1410045/18 „Gospodarstwo Rybackie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwalczanie kłusownictwa na wybranych jeziorach Gospodarstwa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Rybackie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie brygady rybackiej Zgon w łódź patrolową do zwalczania kłusownictwa. Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury… Read More »

00003-6523.2-SW0110002/17/18 Górecznik Taurus Spółka z o.o. Spólka Komandytowa

rozwijanie krótkiego łańcucha dostaw branży rybackiej oraz wzrost zatrudnienie poprzez wyposażenie gastronomiczne zaplecza technologicznego restauracji Górecznik w Antoninie oraz utworzeniu trzech miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górecznik Taurus Spółka z o.o. Spólka Komandytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie gastronomiczne restauracji Górecznik. Skrócony… Read More »

00026-6520.8-OR1600046/17 Drzewucki Andrzej POL023200806

POL023200806 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drzewucki Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200806. Nazwa operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej w kierunku turystyki wędkarskiej… Read More »

Gmina Poddębice 00035-6523.2-SW0510030/18

Propagowanie dobrostanu społecznego oraz dziedzictwa akwakultury poprzez organizację pikniku wędkarskiego – Byczyna 20184 Gmina Poddębice Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Poddębice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Piknik wędkarski – Byczyna 2018. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego.… Read More »

POL035600455 Jagła Jan Zenon 00056-6520.9-OR1100088/17/18

POL035600455 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Jagła Jan Zenon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Jan Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego ZAG-17 w nowoczesne urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne. poprawa funkcjonalności w celu poprawy bezpieczeństwa.… Read More »

POL011101697 Klamborowski Aleksander 00052-6520.8-OR1600012/19

POL011101697 Podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy4 Klamborowski Aleksander Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klamborowski Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101697. Nazwa operacji: Zakup łodzi wędkarskich z silnikami spalinowymi i przyczepami podłodziowymi oraz samochodu osobowego do transportu łodzi.. Skrócony opis operacji:… Read More »