Category Archives: Bez kategorii

00118-6521.5-OR1200119/18 Szlósarczyk Janusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szlósarczyk Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

szwecja narty

00006-6520.9-OR1400015/17/18 Sawicki Marcin POL037402121

POL037402121 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sawicki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402121. Nazwa operacji: Inwestycje na statku PAS-78 w zakresie poprawy… Read More »

szwecja narty

POL034602296 Budzisz Tomasz 01046-6520.10-OR1100025/19

POL034602296 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034602296. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

szwecja narty

00049-6523.2-SW1610063/17/18 Kędziora Marek

Różnicowanie działalności przedsiębiorstwa oraz restrukturyzacja przedsiębiorstwa poprzez wzrost innowacyjności i atrakcyjności gospodarczej „Przystani Wodniak” na obszarze LGD z zachowaniem wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru. Operacja zakłada 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędziora Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: PRZYSTAŃ WODNIAK INNOWACYJNĄ SZANSĄ NA WZROST GOSPODARCZY AKTYWNOŚCI… Read More »

szwecja narty

00485-6520.10-OR1600076/18 Wiśniewski Mariusz POL010601480

POL010601480 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601480. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

szwecja narty

00582-6520.10-OR1100116/18 Budzisz Zdzisław POL033700624

POL033700624 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700624. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel… Read More »

szwecja narty

00570-6520.10-OR1100064/18 Banasik Katarzyna POL023401044

POL023401044 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banasik Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401044. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

szwecja narty

00075-6520.9-OR1100094/17/18 PUH „DANMIR” S.C. Danuta i Mirosław Jędrych POL034500069

POL034500069 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH „DANMIR” S.C. Danuta i Mirosław Jędrych . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500069. Nazwa operacji: Doposażenie… Read More »

szwecja narty

00237-6520.10-OR1600041/17 Stefański Mirosław Jan POL011201644

POL011201644 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stefański Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

szwecja narty

Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00017-6521.3.1-OR1400047/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje prowadzące do wzrostu produkcji w gospodarstwie rybackim Ruś. Skrócony opis operacji: wzrost pordukcji. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności… Read More »

szwecja narty