Gmina Studzienice 00195-6523.2-SW1110323/18

By | 9 grudnia 2011

Rozwój infrastruktury szlaków turystycznych i szlaków wodnych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów zależnych od rybactwa poprzez budowę infrastruktury wodnej w formie pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Studzieniczno – Kłączno – Ryńskie w mi4 Gmina Studzienice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Studzienice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Studzieniczno – Kłączno – Ryńskie w miejscowości Przewóz gm. Studzienice.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury szlaków turystycznych i szlaków wodnych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów zależnych od rybactwa poprzez budowę infrastruktury wodnej w formie pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Studzieniczno – Kłączno – Ryńskie w mi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 264988.13.

Kwota Wkładu EFMR: 168907.41.

Kod Pocztowy: 77-143.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00195-6523.2-SW1110323/18.


Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Lutomiersku poprzez budowę boiska do piłki nożnej wraz z wyposażeniem oraz oświetleniem solarnym4 Gmina Lutomiersk

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lutomiersk .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa boiska rekreacyjnego w Lutomiersku.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: 4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie inf.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Lutomiersku poprzez budowę boiska do piłki nożnej wraz z wyposażeniem oraz oświetleniem solarnym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 356775.86.

Kwota Wkładu EFMR: 251705.4.

Kod Pocztowy: 95-083.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0500004/17/18.


Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę budynku szkoły na świetlicę gminną.4 Gmina Drawsko Pomorskie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko Pomorskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę budynku szkoły na świetlicę gminną..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 335335.66.

Kwota Wkładu EFMR: 141230.05.

Kod Pocztowy: 78-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00161-6523.2-SW1610245/18.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na użytek publiczny poprzez wybudowanie kompleksu rekreacyjnego w postaci placu zabaw oraz boisk w miejscowości Słupno.4 Gmina Radzymin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Radzymin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na użytek publiczny poprzez wybudowanie kompleksu rekreacyjnego w postaci placu zabaw oraz boisk w miejscowości Słupno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 385091.11.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0710014/17/18.


Wspieranie dialogu społecznego. integracja społeczności rybackiej. propagowanie rozwoju turystyki. wprowadzenie innowacyjnego produktu turystycznego promującego zasoby przyrodnicze i kulturowe regionu dziedzictwa kulturowego4 Gmina Drezdenko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drezdenko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej – „Brzegiem Historii i Turystyki”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzania tymi zasobami..

Cel operacji: Wspieranie dialogu społecznego. integracja społeczności rybackiej. propagowanie rozwoju turystyki. wprowadzenie innowacyjnego produktu turystycznego promującego zasoby przyrodnicze i kulturowe regionu dziedzictwa kulturowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 84400.

Kwota Wkładu EFMR: 60979.

Kod Pocztowy: 66-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0410027/18/19.stare suwałki, dwieście dwadzieścia, plan zagospodarowania przestrzennego kraków nowa huta, sanit bud dąbrowa tarnowska, geomelio, cena gruntów rolnych, kadź stągiew, stanowisko archeologiczne na działce budowlanej, marta kołodziej, jak zrobić kompost w workach, ile pszenicy z ha, gmina lidzbark warmiński bip, ostroda olsztyn, zagnańsk kod pocztowy, wodociągi chocianów, grajewo podlaskie…