Gmina Sulęczyno 00101-6523.2-SW1110169/18

By | 5 września 2020

Utworzenie ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w miejscowości Sulęczyno dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych4 Gmina Sulęczyno

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sulęczyno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w miejscowości Sulęczyno – etap II.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Utworzenie ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w miejscowości Sulęczyno dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 751270.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 83-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00101-6523.2-SW1110169/18.


Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę sceny wraz z widownią i placem zabaw.4 Gmina Ryki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ryki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej..

Skrócony opis operacji: 4.4Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym dziedzictwa kulturowego.rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę sceny wraz z widownią i placem zabaw..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 507851.86.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 08-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW0310044/17/18.


2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 adcząca usługi środowiskowe

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: adcząca usługi środowiskowe.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021.

Nazwa operacji: 00050-6521.5-OR0300040/18.

Skrócony opis operacji: Operacja w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie hodowlanym w Siedlisku gmina Gabowiec będzi emiała na celu promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Realizowana operacja będzie miała na celu realizowanie przez okres 5 lat zobowiązań w ramach pakietu 1 wymóg a i b oraz Pakietu 2 wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 104035.45.

Kwota Wkładu EFMR: 78026.58.

Kod Pocztowy: 22-425.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świ.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.5-OR1600034/18.


ochrona przyrody przez regulowanie ruchu turytycznego poprzez urządzenie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią4 Gmina Karsin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karsin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektu małej architektury – urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu..

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: ochrona przyrody przez regulowanie ruchu turytycznego poprzez urządzenie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 299068.35.

Kwota Wkładu EFMR: 106250.

Kod Pocztowy: 83-440.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00158-6523.2-SW1110286/18.brwinów mazowieckie, przynajmiej, wzorcowy plan kont dla banków, andrzej winnicki, projekt usprawnienia procesu produkcyjnego, pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej cena, przetargi podkarpackie, agencje fotograficzne, arimr człuchów, dąbrowica podkarpackie, pełnomocnictwo zus pel wzór wypełnienia, szkoła podstawowa im janusza korczaka w kleszczowie, 78 520 złocieniec, umowa kupna sprzedaży pawilonu handlowego, grzegorz toczyłowski i dorota, gostynin województwo, działki podlasie, aurelia zabielna, bilans azotowy, obchody narodowego dnia pamięci żołnierzy wyklętych, program zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla klas 4-6 doc…