Gmina Suwałki 00016-6523.2-SW1010025/17/18

By | 24 kwietnia 2018

Poprawa jakości życia na obszarze objętym LSR i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru LSR jako element zwiększania spójności terytorialnej poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo.4 Gmina Suwałki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Suwałki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa jakości życia na obszarze objętym LSR i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru LSR jako element zwiększania spójności terytorialnej poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 254307.66.

Kwota Wkładu EFMR: 159958.95.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW1010025/17/18.


Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez budowę ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego o powierzchni 44 m2 w miejscowości Probark i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej4 Gmina Mrągowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mrągowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez budowę ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego o powierzchni 44 m2 w miejscowości Probark i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35485.4.

Kwota Wkładu EFMR: 25637.7.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW1410068/17/18.


Wykorzystanie dziedzictwa historycznego i przyrodniczego podworskiego parku leśnego w Będzieszynie dla potrzeb turystycznych. rekreacyjnych oraz edukacyjnych.4 Gmina Pruszcz Gdański

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Pruszcz Gdański .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie..

Skrócony opis operacji: Ścieżki i nawierzchnie parkowe. mała architektura. zieleń. rekultywacja zbiornika. oświetlenie. tablica promocyjna..

Cel operacji: Wykorzystanie dziedzictwa historycznego i przyrodniczego podworskiego parku leśnego w Będzieszynie dla potrzeb turystycznych. rekreacyjnych oraz edukacyjnych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 401260.87.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 83-000.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW1110049/17.


Zabezpieczenie zabytku (murów ruin kościoła) w Starej Łebie przez prace konserwatorskie oaz wzrost liczby osób zwiedzających obiekt infrastruktury publicznej4 Gmina Miejska Łeba

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miejska Łeba .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zarządzanie antropopresją na obszarze dziedzictwa historycznego i kulturalnego w starej Łebie (lebamunde) -etap I konserwatorskie zabezpieczenie ruin dawnego kościoła pw. Świętego Mikołaja Łebie.

Skrócony opis operacji: 4.03.2004.

Cel operacji: Zabezpieczenie zabytku (murów ruin kościoła) w Starej Łebie przez prace konserwatorskie oaz wzrost liczby osób zwiedzających obiekt infrastruktury publicznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 186405.02.

Kwota Wkładu EFMR: 67508.7.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00215-6523.2-SW1110370/18.


wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego4 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2018 r. oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników biorących udział w PO „Rybactwo i Morze” wraz z pochodnymi..

Skrócony opis operacji: dodatki do wynagrodzeń. składki na ubezpieczenia społeczne. na fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Cel operacji: wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 578039.54.

Kwota Wkładu EFMR: 520235.58.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00008-6522.1.1-OR1100001/18.74-400, ustawa o ochronie osób i mienia streszczenie, arimr elbląg, nawierzchnia poliuretanowa, 2020 rok który to wiek, brzozowy zakątek ostrzeszów, urząd skarbowy w leżajsku, rościn, podaj dwie przyczyny przestrzennego zróżnicowania wielkości gospodarstw rolnych, 57 220 ziębice, kielce masłów, justyna gołąb, oferty pracy drohiczyn, górczyna, se kraj, youtube instalacja, cena pszenicy matif, kamienna góra wrocław, gmina miejska pruszcz gdański, podpisz punkty zaznaczone na osi literami odpowiednie litery wpisz do tabeli, szkoła podstawowa i gimnazjum w krobi, szczecinek warszawa, km na hektary…